Banner A1.1 Banner A1.0

Đánh giá khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu và đề xuất, kiến nghị

Kính gửi:

– Quý hội viên Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam

– Các doanh nghiệp sản xuất sợi tại Việt Nam

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ucraina, hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu của các doanh nghiệp sợi Việt Nam có thể ít nhiều bị ảnh hưởng, gặp khó khăn, vướng mắc.

Để Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA) và các doanh nghiệp ngành sợi có thể cùng nắm bắt tình hình chung, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, kiến nghị (nếu có) để ổn định hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, đề nghị quý doanh nghiệp:

– Chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp do ảnh hưởng của tình hình hiện nay (cụ thể như khó khăn trong giao hàng, thanh toán, vận tải, bảo hiểm,…);

– Thống kê, thông tin cụ thể về số lượng, lô hàng gặp khó khăn, vướng mắc (nếu có);

– Kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn.

Nội dung chi tiết quý doanh nghiệp vui lòng gửi về văn phòng VCOSA trước ngày 07/3/2022 để VCOSA tổng hợp, báo cáo, kiến nghị các cơ quan hữu trách.

Liên hệ: Anh Đỗ Đức Thịnh, ĐTDĐ: 0902 379 490, Email: thinh.dd@vcosa.org.vn.

Trân trọng.

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads