For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: ICA Bremen x VCOSA A1: ECV

CUỘC HỌP HÒA GIẢI VỀ KHIẾU NẠI CHẤT LƯỢNG BÔNG

Vào lúc 14 giờ 00, ngày 05 tháng 04 năm 2023, Ban Thường vụ Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam gồm Ông Nguyễn An Toàn – Chủ tịch, Ông Nguyễn Bá Cung – Phó Chủ tịch, Bà Đỗ Phạm Ngọc Tú – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký, và một số hội viên có liên quan đã tiến hành cuộc họp trực tuyến với thành phần tham dự gồm có:

 1. Công ty A (mua bông)
 2. Công ty B (đại lý)
 3. Công ty C (shipper)

Bàn về vấn đề liên quan đến sự việc khiếu nại chất lượng bông giữa công ty A và công ty C, trong đó công ty B đứng vai trò là đại lý kinh doanh của công ty C.

 • Ngày 09/03/2023: Bên A gửi email cho VCOSA về nội dung thương mại, các diễn biến giữa bên A và bên B.
 • Ngày 15/03/2023: Bên A gửi công văn cho VCOSA để Hiệp hội có thể sắp xếp cuộc họp hòa giải giữa các bên bao gồm bên B và bên C.
 • Ngày 24/03/2023: Hiệp hội gửi công văn cuộc họp hòa giải đến tất cả các bên liên quan. Thời gian cuộc họp là vào lúc 14:00 ngày 05/04/2023.
 • Ngày 31/03/2023: Các bên xác nhận tham gia đầy đủ.
 • Ngày 05/04/2023: Cuộc họp được tổ chức vào lúc 14:00 và kết thúc lúc 17:30 với sự tham gia của VCOSA, Đại điện bên A, đại diện bên B và đại diện bên C.

Ý KIẾN CÁC BÊN TẠI CUỘC HỌP

Đại diện công ty A, trình bày chi tiết về tranh chấp giữa các bên từ tháng 06/2022 kéo dài đến nay.

 • Ngày 16/02/2022: Công ty A và công ty C ký hợp đồng trị giá 276,000 USD thông qua công ty B.
 • Ngày 05/06/2022: Hàng về kho lần 1 và bên A cho rằng có 10 container chất lượng kém không như hàng mẫu.
 • Ngày 24/06/2022: Hàng về kho lần 2 có 4 container không sử dụng được. Bên A giữ lại 30,000 USD chưa thanh toán và gửi đơn khiếu nại. Bên B đã cử đại diện xuống cân hàng và kiểm tra chất lượng.
 • Ngày 01/07/2022: Công ty A gửi email cho B và đưa ra mức bồi thường là 78,858.99 USD.
 • Ngày 05/07/2022: Công ty C chỉ định công ty giám định và đại diện công ty B tiến hành kiểm tra chất lượng tại nhà máy của công ty A.
 • Từ ngày 19/09/2022 đến ngày 08/11/2022: Sau nhiều email trao đổi giữa các bên, phía A yêu cầu mức bồi thường là 65,000 USD, phía B và C đề nghị mức bồi thường là 38,000 USD và 2,000 USD được khấu trừ vào đơn hàng trong tương lai.

Tuy nhiên bên C không đồng ý với khiếu nại của bên A , bởi vì đây là mặt hàng bông phế nên chất lượng có thể chênh lệch, nên lô hàng bên C giao vẫn có phần trăm sử dụng được.

Bên C chỉ định công ty giám định đến nhà máy của bên A lấy mẫu và công ty giám định do bên C chỉ định yêu cầu kiểm tra 200 mẫu. Vì không đồng với cách lấy mẫu của công ty giám định, bên C cử giám đốc chất lượng đến nhà máy của bên A lấy mẫu và chạy thử ngay tại nhà máy, khẳng định rằng bông có thể sử dụng được.

Bên B cho rằng bên A không tuân thủ các quy định về kiểm định chất lượng và gây ra tranh chấp kéo dài.

Nhận định của đại diện VCOSA:

Về kiểm định chất lượng bông: Bông giao có chất lượng không đúng mẫu nhưng vấn đề kiểm định lại không minh bạch, rõ ràng, quy trình rườm rà không đồng nhất giữa các bên. Có thể nói, bên kiểm định được chỉ định đơn phương bởi công ty C, không có sự đồng thuận giữa bên mua và bán nhưng vẫn không đưa ra kết luận cuối cùng về chất lượng bông. Trong khi đó, với tư cách là đại lý, công ty B cho rằng công ty A không thực hiện đúng thủ tục kiểm định nhưng không nêu ra được vai trò của mình trong việc hỗ trợ và giúp các bên kiểm định đúng và đủ theo quy trình thoả thuận.

Về tranh chấp: Do không có kết quả kiểm định minh bạch, rõ ràng, được xác thực bởi công ty kiểm định có uy tín dẫn đến thiệt hại cho công ty A vì không có nguyên liệu sản xuất.

Không nhà mua bông/kéo sợi nào kỳ vọng bông mua có chất lượng kém hơn, không như hợp đồng phải đòi bồi thường.

Việc nhờ bên thứ ba có chuyên môn xác định chất lượng trong trường hợp tranh chấp là cần thiết. Nếu bên C không đồng với công ty giám định do bên C chỉ định thì cần phải có đề xuất khác thay thế được cả hai bên chấp thuận, có thể giảm số lượng mẫu giảm chi phí, hoặc nhờ bên thứ ba khác.

Tới nay, có lẽ bông đã sử dụng hết không còn trong kho để nhờ bên thứ ba kiểm định, hai bên nên cân nhắc phương pháp bình quân trung gian giữa hai mức đề nghị của mỗi bên để vấn đề được giải quyết.

Cụ thể, số tiền bồi thường phía bên A đưa ra là 65,000 USD, phía B đại diện bên bán xuất là 38,000 USD và 2,000 USD được khấu trừ vào đơn hàng trong tương lai, khoảng chênh lệch giữa hai con số này là 27,000 USD. VCOSA đề xuất hai bên nên thương lượng con số này giảm xuống thấp nhất có thể, hai bên cùng đạt được thỏa thuận.

KẾT LUẬN TẠI CUỘC HỌP

 1. Công ty A mong muốn có thể trả hàng, hoàn tiền hoặc yêu cầu công ty C bồi thường khoản tiền là 65,000 USD. Nếu không đạt được thoả thuận, công ty A đề nghị VCOSA dẫn tranh chấp thực tế lên cộng đồng ngành sợi Việt Nam để doanh nghiệp đều biết đối tác C và đại lý B giao bông không đúng chất lượng đã thoả thuận.
 2. Công ty C yêu cầu công ty A hoàn trả lại số tiền 30,000 USD và đồng ý bồi thường số tiền 20,000 USD. Công ty B đề xuất bồi thường 38,000 USD và 2,000 USD cấn trừ vào đơn hàng trong tương lai để giữ mối quan hệ thương mại giữa hai bên.
 3. Hai bên sẽ dành thời gian cân nhắc và gửi về văn phòng VCOSA xác nhận bằng văn bản phương án hoặc con số cuối cùng để có thể hoà giải khiếu nại một cách thiện chí.
 4. Nếu cần thiết, VCOSA sẽ sắp xếp một cuộc họp khác để các bên có thể trao đổi thêm.
 5. Nội dung cuộc họp này sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của VCOSA sau khi các bên xem và thống nhất nội dung của biên bản cuộc họp.

Tag:

ICA logoCCI - Banner A4 - 2023/24
A4: ICA Bremen x VCOSAA4: ECV