For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: VTG A1: CCIxVITAS

CHƯƠNG TRÌNH GIAO BAN LIÊN ĐOÀN DOANH NGHIỆP “CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ/DOANH NGHIỆP & TRAO ĐỔI CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRONG BỐI CẢNH NHIỀU THÁCH THỨC”

Sáng ngày 02/06/2023, Chủ tịch Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam, Ông Nguyễn An Toàn đã tham gia cuộc họp giao ban quý trực tuyến với Ban IV, chủ đề “Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô/doanh nghiệp và trao đổi các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trong bối cảnh nhiều thách thức.”

Phần đầu tiên của cuộc họp tập trung vào việc cập nhật tình hình kinh tế hiện tại và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. TS. Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính – tiền tệ Quốc gia và Chuyên gia Kinh tế trưởng của BIDV, trình bày tổng quan về dữ liệu kinh tế mới nhất và những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ Chính phủ. Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban IV, chia sẻ những kết quả chính từ cuộc khảo sát doanh nghiệp của Ban IV.

Sau đó, Ban IV và các hiệp hội, doanh nghiệp đã thảo luận và trao đổi về những khó khăn, thách thức mà doanh nghiệp tư nhân đang đối mặt và đưa ra các giải pháp hỗ trợ.

Trong cuộc họp, Ông Nguyễn An Toàn đã chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp sợi và đề xuất hỗ trợ thanh toán tiền điện. Ban IV đã ghi nhận kiến nghị do VCOSA đề xuất và sẽ làm việc với Điện lực sớm nhất về việc này.

Các nhóm vấn đề thách thức nhất hiện nay đã được nhận diện và thảo luận giải pháp để kiến nghị chính sách hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp.

Tag:

ICA logoCCI - Banner A4 - 2023/24
A4: VTGA4: 420x150 Ads