Banner A1.2 Banner A1.1 Banner A1.0

Cập nhật tình hình kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã và đang có những tác động không nhỏ đến sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp ngành sợi Việt Nam nói riêng và doanh nghiệp các ngành hàng nói chung. Trước tình hình đó, Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA) thay mặt các doanh nghiệp sợi kiến nghị lên Chính phủ và các cơ quan, ban ngành liên quan các giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vượt qua đại dịch. Cụ thể như sau:

(tiếp tục được cập nhật)

Ngày 28 tháng 8 năm 2021

VCOSA đã gửi công văn số 57/2021/CV-VCOSA về việc báo cáo đánh giá tác động của COVID-19 và đề xuất, kiến nghị các giải pháp trong ngắn hạn, trung và dài hạn để giúp các doanh nghiệp ngành sợi có thể duy trì hoạt động sản xuất – kinh doanh, tiến tới phục hồi và phát triển sau đại dịch.

Văn bản chính thức được gửi đến các cơ quan sau: Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Công Thương (để báo cáo).

Ngày 25 tháng 8 năm 2021

VCOSA đã gửi công văn khẩn số 56/2021/CV-VCOSA về việc hỗ trợ cấp giấy đi đường cho doanh nghiệp được phép lưu thông thực hiện nhiệm vụ sản xuất và xuất nhập khẩu trong thời gian giãn cách từ ngày 23/8 đến ngày 06/9/2021.

Văn bản chính thức được gửi đến các cơ quan sau: Ủy ban Nhân dân TP.HCM; Sở Công Thương TP.HCM; Tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương; Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương; Cục Công nghiệp Bộ Công Thương; Ban Quản lý các KCX và công nghiệp TP.HCM (HEPZA); Ban IV.

Cùng ngày, VCOSA phối hợp với các Hiệp hội ngành hàng đã gửi công văn khẩn số 01/CV-HHNH về việc kiến nghị cấp giấy đi đường cho hội viên Hiệp hội để thực hiện nhiệm vụ cấp thiết trong thời gian giãn cách xã hội. 

Văn bản chính thức được gửi đến: Ông Phạm Minh Chính – Thủ tướng Chính phủ; Ông Lê Văn Thành – Phó Thủ tướng Chính phủ; Ông Nguyễn Hồng Diên – Bộ trưởng Bộ Công Thương; Ông Nguyễn Văn Thể – Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TP.HCM; Ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM.

Ngày 23 tháng 8 năm 2021

VCOSA đã gửi công văn khẩn số 55/2021/CV-VCOSA về việc hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục xin cấp giấy phép lưu thông (giấy đi đường) từ ngày 23/8 đến ngày 06/9/2021 theo công văn số 2796/UBNDVX, ngày 21/8/2021 của UBND Tp.HCM.

Văn bản chính thức được gửi đến các cơ quan sau: Ủy ban Nhân dân TP.HCM; Bộ Công Thương (để báo cáo); Sở Công Thương TP.HCM; Ban IV.

Ngày 02 tháng 8 năm 2021

VCOSA đã gửi công văn khẩn số 54/2021/CV-VCOSA về việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai mô hình 3T và đề xuất, kiến nghị.

Văn bản chính thức được gửi đến các cơ quan sau: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bộ Công Thương; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Y tế; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Ban IV; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày 28 tháng 03 năm 2020

VCOSA đã gửi tờ trình số 04/2020/CV-VCOSA về việc xác báo tình hình khó khăn của các doanh nghiệp kéo sợi Việt Nam và các kiến nghị nhằm hỗ trợ ngành sợi vượt qua đại dịch COVID-19

Văn bản đính kèm:

https://vcosa.vn/Uploads/origin/20210828/vcosa-gui-ban-kttw_bao-cao-tac-dong-covid19-va-dxkn_signed-20210828172123064.pdf

https://vcosa.vn/Uploads/origin/20210827/cv_cac-hiep-hoi-nganh-hang-kien-nghi-viec-cap-giay-di-duong-20210827084143684.pdf

https://vcosa.vn/Uploads/origin/20210826/vcosa-kien-nghi-giay-di-duong-ubnd-tphcm-_signed-20210826172828060.pdf

https://vcosa.vn/Uploads/origin/20210826/210823-vcosa-kien-nghi-cv2796-giay-di-duong-ubnd-tphcm-_signed-20210826172845263.pdf

https://vcosa.vn/Uploads/origin/20210826/ttcp_vcosa-cv54-20210826172917967.pdf

https://vcosa.vn/Uploads/origin/20210826/tt-04_vcosa-280320-20210826174843844.pdf

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads