For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: ICA Bremen x VCOSA A1: ECV

Các danh sách phán quyết chưa thực thi của ICA (LOUA 1 và LOUA 2) là gì?

Các danh sách phán quyết chưa thực thi của ICA (LOUA 1 & LOUA 2): Tầm quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của ngành bông và giao dịch an toàn

Bông là một trong số nguyên liệu chính cho ngành kéo sợi. Ngày nay, phần lớn bông trên thế giới vẫn được giao dịch quốc tế theo Quy định & Quy tắc của ICA. Các quy tắc đã thay đổi theo thời gian, nhưng mục đích của chúng vẫn như cũ – tạo ra một môi trường giao dịch an toàn.

ICA bắt đầu hoạt động cách đây 180 năm vào năm 1841 tại Liverpool, Vương quốc Anh, khi một nhóm các nhà môi giới bông tạo ra một bộ luật và quy tắc để giúp điều chỉnh việc mua bán bông thô. Nhiệm vụ của ICA là bảo vệ lợi ích hợp pháp của tất cả những người kinh doanh bông, cho dù là người mua hay người bán. ICA đạt được điều này bằng các cách thực hiện như sau:

  • Hiểu biết: Thúc đẩy sự hiểu biết chung về các nguyên tắc và giá trị của họ
  • Công bằng: Theo đuổi các thông lệ giao dịch công bằng thông qua Quy định & Quy tắc của ICA
  • Giải quyết: Cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp khách quan và hiệu quả

Khi tham gia hoạt động thương mại mua bán bông, việc nắm được thông tin về các doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong các hợp đồng theo quy định và quy tắc của ICA là rất quan trọng. Những doanh nghiệp này có thể ảnh hưởng đến ngành công nghiệp bông và gây ra các thiệt hại tài chính đáng kể cho những người tham gia thương mại.

Để giúp cho các doanh nghiệp cập nhật thông tin, Hiệp hội Bông quốc tế (ICA) duy trì hai danh sách phán quyết chưa được thực thi.

  • Danh sách đầu tiên, được gọi là Danh sách các phán quyết chưa thực thi – Phần 1 (LOUA 1), bao gồm các công ty chưa thực hiện các phán quyết phát sinh từ các hợp đồng được quy định bởi Quy định và Quy tắc ICA cũng như các công ty do Ủy ban Hợp tác Quốc tế Giữa các Hiệp hội Bông (CICCA) báo cáo. Danh sách này có thể được truy cập bởi cả thành viên và phi thành viên ICA và cung cấp thông tin quý giá về các công ty có lịch sử không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng.
  • Danh sách thứ hai, được gọi là Danh sách các phán quyết chưa thực thi – Phần 2 (LOUA 2), chỉ dành cho các thành viên của ICA và danh sách này hiển thị các doanh nghiệp được chứng minh có liên quan với một công ty trong danh sách LOUA 1 và có một phán quyết trọng tài đang đợi giải quyết. Danh sách này đặc biệt hữu ích đối với các doanh nghiệp đang xem xét kinh doanh với một doanh nghiệp mới và muốn đảm bảo rằng họ không liên quan đến một công ty có lịch sử không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng.

Cần lưu ý rằng việc được liệt kê trong danh sách LOUA 1 & 2 không có nghĩa là các công ty này không đáng tin cậy. Tuy nhiên, nó đóng vai trò như một tín hiệu để các công ty khác phải xem xét thận trọng khi thực hiện giao dịch với họ. Để cập nhật thông tin mới nhất về các phán quyết chưa được thực thi, việc quan trọng là phải thường xuyên kiểm tra các danh sách này và cập nhật các bản tin mới nhất trên trang web của ICA. Bằng cách này, các doanh nghiệp có thể bảo vệ bản thân khỏi các thiệt hại tài chính tiềm ẩn cũng như tránh các tranh chấp, khiếu nại trong tương lai.

Tag:

ICA logoCCI - Banner A4 - 2023/24
A4: ICA Bremen x VCOSAA4: ECV