Web VYP ECV 8th 2022

Bền vững từ đất đến dữ liệu

Với khả năng truy xuất và xác minh dữ liệu hiện đại nhất, U.S. Cotton Trust Protocol® là một công cụ hữu hiệu giúp đảm bảo tính bền vững cho chuỗi cung ứng của quý vị. Tất cả chương trình đều miễn phí cho thành viên của U.S. Cotton Trust Protocol® và COTTON USA™.

Ngày nay, hơn bao giờ hết, người tiêu dùng trên toàn cầu muốn biết rằng quần áo trong tủ quần áo của họ có nguồn gốc bền vững.

Nghiên cứu được thực hiện bởi US Cotton Trust Protocol, một sáng kiến dựa trên cơ sở khoa học, cấp trang trại đang thiết lập một tiêu chuẩn mới về bông phát triển bền vững hơn, cho thấy rằng 61% các thương hiệu và nhà bán lẻ đã chứng kiến nhu cầu về các sản phẩm bền vững từ người tiêu dùng ngày càng tăng.

Trong khi nhu cầu của người tiêu dùng về thời trang bền vững hơn đang thúc đẩy các thương hiệu và nhà bán lẻ toàn cầu cung cấp sự minh bạch và bằng chứng cho thấy các phương pháp bền vững đang được thực hiện và tuân thủ trong toàn bộ chuỗi cung ứng — chúng tôi vẫn tự hỏi, như vậy đã đủ chưa?

Nông nghiệp tái sinh được xây dựng dựa trên các tác động tích cực đến môi trường của các thực hành bền vững, hướng tới một cách tiếp cận toàn hệ thống đối với các thực hành bền vững tích cực.

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads