Banner A1.1 Banner A1.0

Tin mới nhất

Thứ Hai, 05/04/2021

Textile Raw Material Price 2021-04-05

Thứ Sáu, 02/04/2021

Textile Raw Material Price 2021-04-02

Thứ Tư, 31/03/2021

Textile Raw Material Price 2021-03-31

Thứ Ba, 30/03/2021

Textile Raw Material Price 2021-03-30

Chủ Nhật, 28/03/2021

Textile Raw Material Price 2021-03-28

Thứ Sáu, 26/03/2021

Textile Raw Material Price 2021-03-26

Thứ Năm, 25/03/2021

Textile Raw Material Price 25-03-2021

Thứ Hai, 22/03/2021

Textile Raw Material Price 21-03-2021

Thứ Sáu, 19/03/2021

Textile Raw Material Price 19-03-2021

Thứ Tư, 26/06/2019

Giá xơ polyester tiếp tục hồi phục mạnh trong bảy ngày qua tại Trung Quốc trong khi đó giá tăng lên ở Pakistan. Mức tồn kho polyester thấp tại Trung Quốc có thể tiếp tục hỗ trợ giá. Giá xơ polyester có thể nhanh chóng ổn định trong giai đoạn tới tại Trung Quốc, sau khi tăng mạnh …