Với Bộ Quy Tắc Kiểm Soát Bông Mỹ, Nhãn Hàng, Nhà Bán Lẻ Tự Tin Hơn Khi Dùng Bông Mỹ

MEMPHIS, TENN. – (15/07/2020) – Bắt đầu từ hôm nay, nhãn hàng và nhà bán lẻ có thể tham gia vào Bộ Quy tắc Kiểm soát Bông Mỹ, một hệ thống mới về trồng bông bền vững giúp cung cấp dữ liệu thường niên về sáu chỉ tiêu phát triển bền vững phù hợp với Mục tiêu Phát triển Bền Vững của Liên Hiệp Quốc. Dự liệu thường niên này, lần đầu tiên được cung cấp cho nhãn hàng và nhà bán lẻ để giúp họ đo lường tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu bền vững hiệu quả hơn.

“Một trong những mục tiêu của chúng tôi khi xây dựng Bộ Quy tắc là để giúp cho nhãn hàng và nhà bán lẻ tự tin hơn khi dùng bông Mỹ trong chuỗi cung ứng,” Ken Burton, Giám đốc Điều hành của Bộ Quy tắc Kiểm soát Bông Mỹ chia sẻ. “Nhãn hàng và nhà bán lẻ thành viên sẽ có thể chứng minh tiến độ giảm thiểu tác động môi trường và hoàn thành các mục tiêu bền vững bằng dữ liệu cụ thể.”

Bộ Quy tắc xây dựng nền tảng và xác minh tiến độ bền vững thông qua hệ thống thu thập dữ liệu chuyên nghiệp và xác minh độc lập từ bên thứ ba. Bằng việc kết hợp với Field to Market: The Alliance for Sustainable Agriculture và Control Union Certifications Bắc Mỹ, Bộ Quy tắc giúp nhãn hàng và nhà bán lẻ quản lý bông trong chuỗi cung ứng của họ tốt hơn. Nhãn hàng thành viên của Bộ Quy tắc sẽ được truy cập dữ liệu tổng hợp thường niên về lượng nước sử dụng, khí thải nhà kính, tiêu thụ năng lượng, carbon đất và hiệu suất sử dụng đất.

“Tại Levi Strauss & Co., chất lượng và sự bền vững của bông được sử dụng rất quan trọng đối với doanh nghiệp và đối với khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi thực sự cam kết sử dụng bông bền vững và giảm thiểu tiêu thụ nước, lượng carbon thải ra, và lượng hóa chất sử dụng,” Liza Schillo, Quản lý Cấp cao, Global Sustainability Integration, Levi Strauss & Co. và Thành viên Quản trị của Trust Protocol chia sẻ. “Do đó chúng tôi hỗ trợ mạnh mẽ việc giới thiệu các tiêu chuẩn – bao gồm Bộ Quy tắc Kiểm soát Bông Mỹ – dẫn đầu trong việc trồng bông bền vững và giúp thúc đẩy việc sử dụng các tập quán canh tác bền vững lâu dài.”

Bộ Quy tắc bổ sung cho các chương trình phát triển bền vững hiện hữu và được thiết kế phù hợp với môi trường sản xuất bông quy mô lớn và đặc trưng của Mỹ ngay từ ban đầu. “Chúng tôi đang tiến hành đối thoại với các nhãn hàng hiện hữu trong ngành bông, và sẵn sàng mở rộng hợp tác trong tương lai,” Burton bổ sung.

Vào tháng Tư, Bộ Quy tắc đã được đưa vào danh sách 36 xơ và nguyên liệu được ưa chuộng của Textile Exchange mà hơn 170 nhãn hàng và nhà bán lẻ có thể lựa chọn từ chương trình Textile Exchange’s Material Change Index.

Hành Trình Phát Triển Liên Tục Trong 35 Năm

Trong suốt 35 năm qua, Bông Mỹ đã có những bước phát triển vượt bậc trong việc trồng bông có trách nhiệm.

 

Để tiếp tục quá trình này, Bộ Quy tắc đặt các mục tiêu quốc gia rất tham vọng cho năm 2025. Hiện nay, Bộ Quy tắc nhắm đến việc thu hút được sự tham gia của hơn phân nửa ngành bông Mỹ.

 

“Sự thành công của việc chuyển đổi sang nông nghiệp bền vững đòi hỏi sự liên kết rộng rãi và đa dạng giữa khu vực công và tư và phần lớn trách nhiệm của tôi tại The Nature Conservancy bao gồm việc liên kết với các bên liên quan chủ chốt trong ngành nông nghiệp,” Dr. Kris Johnson, Phó Giám đốc Nông nghiệp, The Nature Conservancy, Khu vực Bắc Mỹ và Thành viên Quản trị của Bộ Quy tắc Kiểm Soát chia sẻ. “Với các mục tiêu được xây dựng khoa học, Bộ Quy tắccung cấp minh chứng và thúc đẩy phát triển liên tục trong sản xuất bông Mỹ.”

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://TrustUsCotton.org, và các nền tảng mạng xã hội của chúng tôi.

https://twitter.com/trustuscotton

https://www.facebook.com/trustuscotton/

https://www.instagram.com/trustuscotton/

https://www.linkedin.com/company/responsibleuscotton/

Giới thiệu về Bộ Quy tắc Kiểm soát bông Mỹ

Trong thời điểm mà chuỗi cung ứng đang được giám sát kỹ lưỡng và nhu cầu về sự minh bạch đang tăng cao, Bộ Quy tắc Kiểm soát bông Mỹ sẽ tạo ra một tiêu chuẩn về sản xuất bông bền vững hơn. Nó giúp áp dụng các mục tiêu định tính, định lượng, và phương pháp đo lường đến việc thực hành sản xuất bông bền vững và giúp thúc đẩy cải tiến liên tục ở các chỉ số đo lường về bền vững.

 

Bộ Quy tắc xây dựng nền tảng và chứng minh vai trò dẫn đầu về bền vững của bông Mỹ với quá trình thu thập dữ liệu phức tạp và xác minh của bên thứ ba. Bộ Quy tắc cung cấp cho nhãn hàng và nhà bán lẻ thành viên dữ liệu cần thiết như là minh chứng thiết yếu giúp cho họ có thể chứng minh rằng nguyên liệu trong chuỗi cung ứng của họ là bền vững hơn, không phải chịu rủi ro về môi trường và xã hội. Nhãn hàng và nhà bán lẻ sử dụng bông Mỹ có thể tiếp cận với các bằng chứng về bền vững được xác minh bằng công cụ dữ liệu Field to Market: The Alliance for Sustainable Agriculture, được đo lường thông qua Field Calculator và xác minh bởi Control Union Certifications.

Bộ Quy tắc Kiểm soát Bông Mỹ được giám sát bởi Ban Giám đốc nhiều thành viên, bao gồm đại diện từ nhãn hàng và nhà bán lẻ, tổ chức xã hội và các chuyên gia độc lập về phát triển bền vững cũng như ngành bông, bao gồm nông dân, nhà cán bông, thương lái, nhà bán sỉ và hợp tác xã, nhà máy và đơn vị xử lý hạt bông.

Liên hệ truyền thông: Avra Lorrimer, Avra.Lorrimer@hkstrategies.com; +1 347-685-5745

Nguồn: Hiệp hội Bông Quốc tế Mỹ (CCI)