VCCI-Mời tham dự Giao lưu thương mại trực tuyến chuyên ngành nguyên phụ liệu dệt may, da giày Việt Nam - Trung Quốc

VCCI-Mời tham dự Giao lưu thương mại trực tuyến chuyên ngành nguyên phụ liệu dệt may, da giày Việt Nam - Trung Quốc

 

Xem danh sách doanh nghiệp Trung Quốc và link đăng ký: (trước ngày 10/11/2020)
1. Danh sách DN Trung Quốc: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ewz_L9jTIAZTlPyAvknWub2QHZ8bsdQY-WkP59wTEv4/edit#gid=0
2. Link đăng ký tham dự:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqIi945IwMQTjpeWuLAoijvdql-tcPqbMRtBt0E8XYit8Ueg/viewform

------------------------------
Chi tiết xin liên hệ:
Pham Hong Minh (Ms.)
International Relations Department
Vietnam Chamber of Commerce and Industry
171 Vo Thi Sau St., Dist. 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
T : (+84-28) 3932 6499 / 3932 6598 (ext 381)
E  : minhpham@vcci-hcm.org.vn 
M: 0904.424.780
F : (+84-28) 3932 5472
W : www.vcci-hcm.org.vn