Thư mời tham dự Triển Lãm Dệt Ấn Độ 2020_IndTexpo 2020, 17-19.3.2020, Coimbatore, India_Sự kiện có tài trợ của Chính Phủ Ấn Độ

Kính gửi : Ban Lãnh đạo Quý DN

Kính thưa ông/bà,

Trân trọng xem Công Hàm số HCM/226/1/2020 ngày 07/1/2020 của Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ, Tp. HCM mời 15 doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam tham dự  Triển Lãm Dệt Ấn Độ 2020- IndTexpo 2020 được TEXPROCIL tổ chức từ ngày 17 -19/3/2020 tại Coimbatore, Tamil Nadu, Ấn Độ.

15 Doanh nghiệp Việt Nam được lựa chọn tham dự IndTexpo 2020  được nhận tài trợ của Chính Phủ Ấn Độ.

Trân trọng,

---

Thông tin liên hệ:

BỘ PHẬN THƯƠNG MẠI
Commerce Section
CONSULATE GENERAL OF INDIA
Villa No. 14, Orchid, An Phu Superior Villa Complex,
No.36 Thao Dien Road, Thao Dien Ward, District 2, 
Ho Chi Minh City (Viet Nam)
T:0084-28-37442400 ext. 22 || E-mail: com.hcm@mea.gov.in
Website: http://www.cgihcmc.gov.in

---

File đính kèm:

Letter to Trade Organizations, Business Associations_IndTexpo 2020, 17-19.3.2020, Coimbatore, India

Nomination Form for Buyers IndTexpo 2020_Coimbatore, India