Thực trạng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của ngành Dệt May Việt Nam
10/07/2019

Bức tranh dệt may toàn cầu Tổng quan về thị trường dệt may toàn cầu (tại thời điểm 31/12/2018) Dân số thế giới: 7,6 tỷ người (tăng bình quân 1% năm) Doanh thu bán lẻ dệt may: 954 tỷ US$ (tương đương 125 US$/người/năm; tăng bình quân 3% năm, dự kiến đạt 1.640 tỷ vào năm 2030) Thị trường nhập khẩu chính: Bắc Mỹ (Mỹ, Canada); EU (28 quốc gia); Nhật Bản; Hàn quốc; Úc và New Zealand, .v.v... Các nước xuất khẩu chính: Trung quốc, Ấn độ, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh, Indonesia, Mexico, v.v...

Xem thêm