Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN:

Xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức chuyên nghiệp, uy tín, đại diện cho toàn ngành bông xơ sợi Việt Nam.

SỨ MỆNH:

Góp phần vào sự phát triển hiệu quả, bền vững của Ngành và doanh nghiệp hội viên.

CHỨC NĂNG:

Tham vấn về chính sách cho cơ quan quản lý nhà nước.

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh cho hội viên.

Bảo vệ quyền lợi của hội viên trong giao thương.

Hỗ trợ thông tin thi trường

Ms. Nguyễn Thị Cẩm Thanh

Email: thanh.ntc@vcosa.org.vn

Mobile: 090 156 9595

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Vũ Thái Bạch

Email: bach.vt@vcosa.org.vn

Mobile: 0943 989 968

Đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi

Địa chỉ email của bạn sẽ được sử dụng theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.