Tại sao ngành dệt may có tầm quan trọng đặc biệt?

Thứ nhất, Ngành dệt may góp phần quan trọng trong việc dịch chuyển cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trước tiên là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở một số vùng trồng nguyên liệu phục vụ cho dệt may như đay, bông, tằm…. Sau đó là tác động đến việc phát triển ngành nghề sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành dệt may. Ngành dệt may cũng thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển như: Điện, Nhà máy, Hoá chất, Cơ khí, … hoặc ngành dịch vụ như Logistics, Viễn thông, Bảo hiểm…

Thứ hai, giảm tình trạng thất nghiệp. Dệt may có đặc điểm là ngành thâm dụng lao động, đòi hỏi trình độ kỹ thuật không quá cao nên có thể góp phần giảm đáng kể tỷ lệ thất nghiệp. Tính đến hết năm 2018, ngành Dệt may tạo việc làm cho 3.5 triệu lao động, chiếm 25% tổng số lao động trong các ngành Công nghiệp.

Thứ ba, Dệt may là một trong những ngành có giá trị xuất khẩu lớn. Cụ thể, năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đạt 36 tỷ USD, đứng thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Nhờ đó thu hút được một lượng ngoại tệ đáng kể. Thúc đẩy thương mại quốc tế phát triển, giảm thâm hụt cán cân thương mại.