For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: VTG A1: CCIxVITAS

CÔNG NGHIỆP 4.0: LAO ĐỘNG DỆT MAY SẼ ‘RA ĐƯỜNG’?

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra làn sóng lo lắng cho doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp dệt may Theo Tổ chức Lao động quốc tế, 86% lao động dệt may Việt Nam bị tác động nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ ra đường ngay lập tức. Lo rơi …