Sản lượng bông toàn cầu vào năm 2020-21 sẽ ở mức thấp nhất trong bốn năm qua

Báo cáo Cotton and Wool Outlook lần thứ 14 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA - United States Department of Agriculture) dự đoán sản lượng bông toàn cầu trong giai đoạn 2020-21 sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm là 116,2 triệu kiện. Đây cũng là mức sản xuất giảm 5,5% so với trong năm trước.

Trong năm 2020-21, diện tích trồng bông cũng được dự báo sẽ giảm 6% xuống còn 33,0 triệu ha. Bốn quốc gia sản xuất bông hàng đầu sẽ chiếm 73% tổng sản lượng bông toàn cầu, và Ấn Độ vẫn là nhà sản xuất hàng đầu. Trong ba nhà sản xuất hàng đầu còn lại, Trung Quốc sẽ đóng góp 23% vào tổng sản lượng, trong khi Mỹ và Brazil sẽ đóng góp lần lượt 15% và 10% sản lượng bông toàn cầu

Sự suy giảm nổi bật ở Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc

Sản lượng bông của Ấn Độ năm 2020-21 có khả năng giảm 2 triệu kiện. Diện tích trồng bông của nước này có khả năng giảm 6% xuống còn 12,5 triệu ha cùng với dự đoán năng suất sẽ thấp hơn là 496 kg/ha.

 

Sản lượng bông của Trung Quốc trong giai đoạn 2020-21 có khả năng giảm 3% xuống còn 26,5 triệu kiện, trong khi đó sản lượng bông của Brazil được dự báo sẽ giảm 9% xuống còn 12,0 triệu kiện trong năm 2020-21. Tổng diện tích trồng bông của Brazil cũng dự kiến ​​sẽ giảm 2% đến 1.686 kg / ha. Ngược lại, sản xuất bông ở Pakistan được dự báo sẽ tăng thêm 300.000 kiện lên 6,5 triệu kiện. Sản lượng bông tại Úc cũng có khả năng tăng 1,1 triệu kiện lên 1,7 triệu, trong khi diện tích trồng bông được dự báo sẽ tăng lên 180.000 ha.

Tiêu thụ bông toàn cầu tăng 12%

Mặc dù việc vận hành nhà máy sợi trong tháng 7 cho cả giai đoạn 2020-21 và 2019-20 trên thế giới đều giảm, tiêu thụ bông toàn cầu trong giai đoạn 2020-21 được dự báo sẽ tăng 12% lên 114,3 triệu kiện hoặc cao hơn khoảng 12% so với năm 2019-20 ước tính 102,4 triệu kiện.

 

Trong năm 2020-21, được hỗ trợ bởi nguồn cung bông đầy đủ và tương đối rẻ, việc vận hành nhà máy sợi của tất cả các nước lớn được dự báo sẽ tăng trở lại. Tỉ lệ vận hành ở Trung Quốc được dự báo sẽ chiếm 32% toàn cầu trong giai đoạn 2020-21, trong khi ở Ấn Độ sẽ chiếm thêm 20%. Việc vận hành nhà máy kéo sợi của Pakistan dự kiến ​​sẽ chiếm 9%, trong khi đó, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, mỗi nước sẽ đóng góp tới 6%. Thương mại bông trên toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng 4,5% trong năm 2020-21 lên 41,8 triệu kiện. Các lô hàng từ Brazil dự kiến ​​sẽ tăng 3% lên 9.0 triệu kiện, trong khi các lô hàng từ Ấn Độ dự kiến ​​sẽ tăng 1,5 triệu kiện để đạt 4,5 triệu kiện.

Trung Quốc dẫn đầu nhập khẩu bông

Về nhập khẩu, Trung Quốc sẽ là nhà nhập khẩu bông thô hàng đầu thế giới với lượng nhập khẩu tăng 24% lên 9.0 triệu kiện. Nhập khẩu bông của Bangladesh và Việt Nam được dự báo sẽ tăng lần lượt 6% và 8% lên 7,1 triệu kiện và 7,0 triệu kiện. Nhập khẩu bông Pakistan cũng dự kiến ​​sẽ tăng lên 3,9 triệu kiện.

 

Mặc dù, trữ lượng bông thế giới tăng lên 102,8 triệu kiện trong năm 2020-21, tỷ lệ dự trữ để trong sản xuất được dự báo sẽ giảm từ 99% xuống còn 90% trong năm 2020-21. Tuy nhiên, do dự trữ bông thế giới bên ngoài Trung Quốc dự kiến ​​sẽ cao hơn, giá bông thế giới trung bình dự kiến ​​sẽ giảm nhẹ.

Nguồn: FashionatingWorld