Sản lượng bông thế giới tăng trong vụ thứ hai liên tiếp

Sản lượng bông toàn cầu được cho là tăng trong vụ thứ hai liên tiếp, với mức tăng 7% lên 24,6 triệu tấn trong vụ 2017-2018 là do diện tích trồng bông tăng thêm 7%, nhiều khả năng tăng lên 31,8 triệu ha. Tuy nhiên diện tích trồng bông sẽ vẫn thấp hơn trung bình của 10 năm trước là 32,3 triệu ha.

Sản lượng bông thế giới đã hồi phục trong vụ 2016-2017 sau khi sụt giảm 19% xuống 21,3 triệu tấn trong vụ 2015-2016 là vụ có sản lượng thấp nhất kể từ vụ 2002-2003. Đây là kết quả của cả diện tích trồng bông sụt giảm 9% do giá bông thấp và năng suất bông trung bình trên thế giới giảm đi 10%.

Trong báo cáo mới nhất Ủy ban Tư vấn Bông Quốc tế (ICAC) cho biết rằng trong vụ 2017-2018 Ấn Độ nhiều khả năng sẽ là nước sản xuất bông lớn nhất thế giới với vụ thứ ba liên tiếp với sản lượng tăng 6% lên 6,1 triệu tấn. Mùa mưa đến sớm và đủ nước, giá hỗ trợ thấp nhất cao hơn và triển vọng hoàn vốn tốn hơn từ bông so với các cây trồng cạnh tranh khác đã khuyến khích nông dân Ấn Độ mở rộng diện tích 8% lên 11,3 triệu ha.

Tại Trung Quốc diện tích bông được cho là tăng 3% lên 3,2 triệu ha do giá bông cao và khoản trợ giá mới được công bố trong mùa gieo hạt. Cho là năng suất trung bình là 1.158 kg/ha thì sản lượng có thể tăng lên tới 5 triệu tấn.

Sản lượng ở Mỹ được dự báo tăng 12% lên 4,2 triệu tấn, là lượng lớn nhất kể từ vụ 2007-2008. Giá cao, độ ẩm trong đất đủ ở các vùng đất khô và thời tiết thuận lợi trong khi cây bông phát triển làm gia tăng diện tích và sản lượng.

Sau hai vụ sụt giảm, diện tích bông ở Pakistan được dự đoán tăng 8% lên 2,7 triệu ha. Sản lượng có thể đạt 2 triệu tấn, cho là năng suất trung bình 741 kg/ha, tăng 11% so với vụ 2016-2017.

Trong khi đó, dựa trên kỳ vọng tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu, tiêu thụ bông trên thế giới được kỳ vọng tăng 2% lên 24,7 triệu tấn. Trung Quốc dẫn đầu là nước tiêu thụ bông lớn nhất thế giới, mặc dầu tiêu thụ trong nhà máy giữ nguyên không đổi từ vụ 2016-2017 là 7,7 triệu tấn. Giá bông nội địa và quốc tế cao và nguồn cung có hạn nhiều khả năng hạn chế bất kỳ sự tăng trưởng nào. Sau khi sụt giảm 3% mùa trước, thì tiêu thụ bông của Ấn Độ dự báo hồi phục 3% lên 5,3 triệu tấn. Tiêu thụ của Pakistan được cho là tăng thêm 3% lên 2,3 triệu tấn. Sử dụng bông trong nhà máy của Băng La Đét và Việt Nam được dự đoán lần lượt tăng 5% lên 15 triệu tấn và 7% lên 1,3 triệu tấn.

Về xuất khẩu thì Mỹ được kỳ vọng tiếp tục là nước xuất khẩu bông lớn nhất thế giới trong vụ 2017-2018 mặc dầu dự đoán giảm 7% trong xuất khẩu xuống còn 2,9 triệu tấn, phần lớn là do sự thực rằng sẽ có nguồn cung lớn hơn nhiều từ các nước khác trên thị trường toàn cầu so với vụ 2016-2017. Kết quả là tỷ lệ xuất khẩu của Mỹ trên thế giới được cho là giảm từ 50% trong vụ 2016-2017 xuống 37% trong vụ 2017-2018. Sau khi sụt giảm 28% xuống 900.000 tấn trong vụ 2016-2017 thì xuất khẩu từ Ấn Độ được dự báo tăng 2% lên 930.000 tấn. Trong khi nhập khẩu của Trung Quốc nhiều khả năng bị hạn chế bởi hạn ngạch thì được dự đoán tăng 1% lên 1,1 triệu tấn. Nhập khẩu của Băng La Đét được cho là tăng 7% lên 1,5 triệu tấn và Việt Nam 8% lên 1,3 triệu tấn.

Dự trữ cuối vụ của thế giới dự báo giảm 1% xuống 17,1 triệu tấn trong vụ 2017-2018. Dự trữ của Trung Quốc được cho là giảm 18% xuống còn 7,6 triệu tấn, và tỷ lệ của Trung Quốc trong dự trữ của thế giới được cho là giảm 44%, là lần giảm đầu tiên kể từ vụ 2011-2012 – vụ Trung Quốc giữ chưa tới một nửa dự trữ toàn cầu. Dự trữ bên ngoài Trung Quốc được cho là tăng 17% lên 9,6 triệu tấn, là một trong những lượng dự trữ lớn nhất ghi nhận được và cho thấy rằng giá cần giảm.