Quy tắc xuất xứ sản phẩm mới của Ấn Độ có thể cản trở quan hệ thương mại với Bangladesh

Theo Cục Xúc tiến Xuất khẩu và Ủy ban Thương mại và Thuế quan Bangladesh (BTTC), quy định mới của Ấn Độ để xác định xuất xứ của một sản phẩm có thể có tác động tiêu cực đến hàng hóa nhập khẩu từ Bangladesh. Theo đó, những quy định này làm suy yếu nỗ lực nhằm thu hẹp sự mất cân bằng thương mại giữa hai nước.

 

Theo BTTC, một số điều khoản trong các quy tắc này mâu thuẫn với quy định của SAFTA RoO (quy tắc xuất xứ). Theo SAFTA, hầu hết hàng hóa xuất khẩu từ các nước kém phát triển nhất (LDCs), bao gồm cả Bangladesh, được nhập cảnh miễn thuế vào Ấn Độ dựa trên một tài liệu gọi là chứng nhận xuất xứ (CoO) - và Thủ tục Chứng nhận Hoạt động hoặc OCP.

 

Có hiệu lực vào tháng 1 năm 2006 để tăng thương mại nội khối ở Nam Á, chiếm khoảng 5% tổng thương mại của khu vực, SAFTA bao gồm tám thành viên của Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á hoặc SAARC là Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Maldives, Nepal, Pakistan và Sri Lanka. BTTC đã xem xét kỹ lưỡng quy tắc mới dựa trên RoO của SAFTA và OC.

Nguồn: Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC)