Tại sao các bên liên quan cần chung tay xây dựng và quản trị kênh thông tin này?
27/07/2019

Kênh thông tin lớn mạnh sẽ tạo dựng nên một cộng đồng lớn mạnh các nhà doanh nghiệp trong cùng ngành dệt may, tạo nên tiếng nói có sức ảnh hưởng khi tham vấn Chính phủ các chính sách phát triển, ưu đãi cho ngành; những thắc mắc, khó khăn trong sản xuất thương mại được cùng đưa ra bàn luận, tháo gỡ bởi các chuyên gia, hỗ trợ các cá thể phát triển bền vững, tự tin hơn trong quá trình quốc tế hoá sản phẩm.

Xem thêm
Tại sao các nhà cung cấp tham gia vào kênh thông tin?
27/07/2019

Kênh là nơi các nhà cung cấp có thể chào bán sản phẩm của mình cho những đối tượng khách hàng có nhu cầu, tiềm năng nhất trong lĩnh vực dệt may. Việc đăng các banner quảng cáo giúp các doanh nghiệp quảng bá được hình ảnh.

Xem thêm
Tại sao các doanh nghiệp sợi, dệt, nhuộm nên tham gia vào kênh thông tin?
27/07/2019

Kênh thông tin là phương tiện truyền tải đầy đủ các thông tin liên quan đến chủ trương, chính sách phát triển của Nhà nước, các văn bản pháp quy, môi trường kinh doanh.

Xem thêm
Tại sao VCOSA lại xây dựng kênh thông tin trực tuyến về dệt may?
27/07/2019

(1) Khẳng định vai trò tiên phong trong việc hiện đại hoá hoạt động của hiệp hội. Cung cấp thông tin kịp thời, nhanh chóng nhất để các thành viên có thể dễ dàng truy cập online mà vẫn nắm bắt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Chính phủ, hiệp hội.

Xem thêm
Tại sao chưa có trang thông tin chuyên sâu về dệt may?
27/07/2019

Để có một trang thông tin chuyên sâu về dệt may, điều kiện cần bao gồm: (1) Kinh phí để thiết lập và quản trị vận hành trang thông tin, (2) Thông tin chuyên sâu: Hệ thống các văn bản tài liệu từ Chính phủ, ban bộ ngành (3) Chuyên gia trong ngành (4) Đối tượng để truyền tải thông tin

Xem thêm
Tại sao doanh nghiệp (cả FDI và Việt Nam) chưa đầu tư mạnh vào dệt nhuộm?
27/07/2019

(1) Vốn đầu tư nhà máy dệt nhuộm rất lớn: Cụ thể, tại Việt Nam, nếu đầu tư một vị trí làm của công nhân may thì doanh nghiệp chỉ cần 3.000 USD (nhân công và công nghệ), nhưng nếu đầu tư vị trí công nhân sợi hoặc dệt thì phải mất 200.000USD.

Xem thêm
Tại sao Quảng Ninh, Long An, Nam Định lại cho phép nhuộm?
27/07/2019

Để giải thích tại sao chỉ có số ít các tỉnh cấp phép hoạt động cho các doanh nghiệp dệt nhuộm, trước hết ta lý giải nguyên nhân vì sao nhiều tỉnh lại từ chối dệt nhuộm

Xem thêm
Tại sao chính phủ chú trọng tới việc phát triển công nghiệp phụ trợ?
15/07/2019

Ngoài hiệu quả tạo nhiều công ăn việc làm, thu hút lao động dư thừa, công nghiệp phụ trợ đóng vai trò rất quan trọng trong việc tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp chính và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá theo hướng vừa mở rộng (broadening) vừa thâm sâu (deepening). Công nghiệp hỗ trợ không phát triển sẽ làm cho các công ty lắp ráp và những công ty sản xuất thành phẩm cuối cùng khác sẽ phải phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.....

Xem thêm
Tại sao Chính phủ lại tích cực đàm phán và ký kết các FTA, và CPTPP?
15/07/2019

Các lợi ích từ việc FTA và CPTPP tác động đến nền kinh tế là rất lớn

Xem thêm
Tại sao ngành dệt may có tầm quan trọng đặc biệt?
15/07/2019

Thứ nhất, Ngành dệt may góp phần quan trọng trong việc dịch chuyển cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Xem thêm