Ngành Dệt may truyền thống của Trung Quốc sẽ bị đào thải? Con đường của ngành Dệt may trong bối cảnh mới sẽ đi về đâu?

Trong thời gian gần đây, cùng với những sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, cũng như quy hoạch chức năng đô thị không ngừng được nâng cấp, đối mặt với sự thay đổi của mô hình tăng trưởng kinh tế mới, thị trường hàng dệt may chuyên nghiệp của Trung Quốc đang đứng ở một bước ngoặt lịch sử. So với các kênh thị trường chuyên nghiệp qua nâng cấp trước đây, một đợt chuyển dịch và nâng cấp mới trên cơ sở tiếp tục và kế thừa, càng mang tính đột phá và sáng tạo hơn để xác định một vị trí mới, đạt được mục tiêu mới là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, thể hiện một loạt các phương hướng và xu hướng mới.

Tăng cường quản lý chuyên sâu chuyển đổi mô hình cạnh tranh truyền thống

Công tác tăng cường quản lý chuyên sâu thị trường chuyên nghiệp ngày nay, đang dẫn dắt thị trường chuyên nghiệp kết hợp với đặc điểm chuyên môn riêng tiến hành định hướng khoa học, để thúc đẩy “thị trường zombie” sáp nhập và tái cơ cấu một cách ổn định và đàng hoàng, thông qua việc sử dụng đầy đủ các nguồn lực sản xuất, các không gian chưa sử dụng, cơ sở vật chất nhàn rỗi…, đã dẫn dắt thị trường chuyên nghiệp tiềm năng làm lớn hơn và mạnh mẽ hơn và nó đã phát triển thành một thị trường hàng đầu trên cả nước. Chẳng hạn như các thị trường hàng đầu như thị trường Quần áo White Horse của Quảng Châu, thị trường Evergreen của Hàng Châu, Trung tâm Sản phẩm Da của thành phố Hải Ninh không ngừng triển khai quản lý xuất khẩu, phát triển thương hiệu trong nhiều năm nay, khi thực hiện việc áp dụng đầy đủ các nguồn lực, cũng nâng cao rất nhiều ảnh hưởng của thị trường.

Xét theo quan điểm cạnh tranh tổng thể, chuyên gia trong ngành cho rằng, thị trường dệt may chuyên nghiệp cấp thiết phải xây dựng một chế độ quyền sở hữu sản xuất chắc chắn, thu hút và đào tạo tài năng và cơ cấu quản trị doanh nghiệp; trong quá trình chuyển đổi môi trường phần cứng và phần mềm của thị trường, nên phù hợp với định vị thị trường và nhu cầu tiêu dùng, để tránh phiến diện.

Quản lý chuyên sâu các nhà kinh doanh, chủ yếu thể hiện ở sự tối ưu hóa các thị trường chuyên nghiệp đối với cơ cấu kinh doanh, đưa vào hệ thống doanh nghiệp hiện đại, nâng cao trình độ công ty hóa, để thu hút và bồi dưỡng nhân viên chuyên môn như: người mua chuyên nghiệp, hướng dẫn mua sắm, cửa hàng trưởng… Như Trung tâm thể nghiệm Internet + thời trang nữ Ngũ Phương Thiên Nhã tại Bắc Kinh, đã có sự chỉnh đốn mạnh mẽ trong tinh giản cơ cấu kinh doanh và cơ cấu thương hiệu trong năm 2017, số hộ kinh doanh từ 1.156 hộ giảm còn 542 hộ, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh có thực lực tìm kiếm không gian phát triển lớn hơn. Mô hình kinh doanh quản lý chuyên sâu, thể hiện như một mô hình phát triển chuyên sâu của các DN đang tích cực cố gắng để mua sắm chung, kinh doanh chuỗi, cùng phân phối … để cải thiện năng lực phản ứng nhanh trên thị trường, đáp ứng các nhu cầu cá nhân và đa dạng hóa. Chẳng hạn như Trung tâm Thời trang Texhong Thường Thục, Giang Tô đã sớm tung ra cửa hàng tích hợp mang thương hiệu T-HONG trong năm 2016, Trung tâm Thời trang White Horse Quảng Châu đã xây dựng Trung tâm thu mua sản phẩm gốc BM ở Hồ Nam, Hồ Bắc… trong năm 2017, đây là một mô hình thăm dò tích cực để đổi mới .

Chuyên nghiệp hóa tăng cường khả năng cạnh tranh cốt lõi.

Đối với thị trường chuyên nghiệp, phát triển chuyên nghiệp hơn được phản ánh trong việc quản lý và dịch vụ, vì một thị trường hàng dệt may chuyên nghiệp trong kỷ nguyên mới là nơi thông qua quản lý và dịch vụ chuyên nghiệp để cung cấp sản phẩm chuyên nghiệp cho người mua chuyên nghiệp.

Cụ thể, chuyên nghiệp hóa quản lý được thể hiện trong việc xây dựng đội ngũ, xây dựng thể chế, xây dựng cơ cấu tổ chức, khai thác hiệu quả thị trường…; chuyên nghiệp hóa về dịch vụ được thể hiện trong các mặt như: phát triển các kênh hoạt động kinh doanh, tạo dựng thương hiệu, dịch vụ sản xuất, năng lực phục vụ cho người tiêu dùng và các chức năng đô thị, ứng dụng trong xây dựng nền tảng dịch vụ công cộng; người mua chuyên nghiệp hóa được thể hiện trong khả năng kiểm soát xu hướng thịnh hành trên thị trường, nhu cầu hạ nguồn, nghiên cứu phát triển và thiết kế sản phẩm, chất lượng và các kênh phân phối; chuyên môn hóa sản phẩm được thể hiện trong việc đáp ứng nhu cầu của các nhà mua sắm hàng hoá, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm cuối cùng và mức độ khai thác đối với nhu cầu tiềm năng; chuyên nghiệp hóa thị trường không chỉ là làm cho thị trường trờ thành nền tảng phân phối sản xuất, mà còn là một nơi tập trung lưu thông phân phối sản phẩm dệt may chuyên nghiệp, bán buôn và bán lẻ, đồng thời, chuyên môn hóa trong quản lý, dịch vụ, người mua và hàng hóa, đã cùng nhau tạo nên sự chuyên môn hóa của thị trường.

Ngày nay, thị trường ngành dệt may chuyên nghiệp trong kỷ nguyên mới từ việc mở rộng quy mô một cách giản đơn dần dần chuyển sang chuyên sâu và tinh vi, từ quản lý tài sản cơ bản chuyển sang chuỗi tự kinh doanh, từ kênh phân phối một ngành đơn lẻ chuyển sang một nền tảng dịch vụ công cộng của ngành công nghiệp, sự phát triển chuyên nghiệp hóa sẽ là nhu cầu khẩn cấp để thị trường chuyên nghiệp có thể đứng vững trong tình thế mới.

Thông minh hóa để tạo ra động năng mới

Ngày nay, sự phát triển thông minh hóa của thị trường chuyên nghiệp đã trở thành động lực thúc đẩy sự chuyển đổi và nâng cấp của thị trường chuyên nghiệp, mà còn đặt một nền tảng vững chắc hiệu quả và khả năng cạnh tranh cho sự phát triển chất lượng cao, sáng tạo của thị trường chuyên nghiệp. Sự phát triển thông minh hóa của thị trường chuyên nghiệp thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin để thúc đẩy cải tạo nâng cấp thông tin hóa “ba lĩnh vực” về địa điểm thị trường, thị trường và phong cảnh thị trường, thực hiện các dịch vụ thông tin cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để định vị ra vị trí mới trong nền tảng dịch vụ chuỗi ngành.

Các nhân sĩ trong ngành cho rằng, giai đoạn đầu của sự phát triển thông minh hóa, trọng tâm là hoàn thiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các trang thiết bị, hệ thống giám sát thông minh, để xây dựng sự thông minh hóa trên thị trường; hoàn thiện việc thu thập dữ liệu thị trường và hệ thống giám sát, tăng cường việc sử dụng chia sẻ các nguồn lực thông tin, xây dựng thị trường thông minh hóa; xây dựng các nền tảng dịch vụ công cộng như: năng lực tìm kiếm thông minh, truyền đạt thông tin thông minh… đưa thông tin của người tiêu dùng chuyển ngay đến các chuỗi sản xuất, xây dựng phong cảnh thị trường thông minh. Trong tương lai, trọng điểm phát triển của việc thông minh hóa thị trường lấy việc phục vụ thị trường chuyên nghiệp và cụm công nghiệp của các DN vừa và nhỏ như làm điểm khởi đầu cơ bản, xoay quanh vào việc tiếp thị chính xác, quản lý tốt các thương gia, hàng hóa, cửa hàng và người tiêu dùng, hệ thống thông tin nhằm phản ứng một cách nhanh chóng nhu cầu thượng và hạ nguồn của chuỗi cung ứng, nắm bắt kịp thời và chính xác nhu cầu tiêu dùng, xuyên suốt từ khâu thiết kế và phát triển, dệt vải, sản xuất, tiếp thị, hậu cần…, hình thành các trung tâm dữ liệu lớn, thúc đẩy cơ cấu sản xuất chuyển từ hướng sản xuất sang hướng của người tiêu dùng và cuối cùng thực hiện việc cung cấp dịch vụ toàn chuỗi sản xuất cho đông đảo các DN vừa và nhỏ.

Xây dựng thương hiệu hóa nâng cao giá trị mới của thị trường.

Ở Trung Quốc, thị trường dệt may chuyên nghiệp và cụm công nghiệp sản xuất gồm hàng ngàn DN vừa và nhỏ có sự kết nối chặt chẽ tự nhiên không thể tách rời, những DN vừa và nhỏ này là nền tảng để xây dựng thương hiệu địa phương. Do đó, thị trường dệt may chuyên nghiệp phải gánh vác trọng trách xây dựng thương hiệu, liên tục đưa các thương hiệu độc lập ưu tú có không gian tăng trưởng cho ngành dệt may. Phát triển thương hiệu hóa không chỉ là nhu cầu phát triển cho ngành, mà còn là nhu cầu của chính bản thân thị trường chuyên nghiệp. Sự phối hợp phát triển của thương hiệu khu vực, thương hiệu thị trường, thương hiệu sản phẩm và thương hiệu đô thị cũng là nhu cầu thích ứng với tiến bộ sản xuất, nâng cấp tiêu dùng và tự thân phát triển chuyên nghiệp hóa.

Lấy các cuộc bình chọn thương hiệu thành công của ngành thời trang Trung Quốc được triển khai kể từ năm 2010 bởi Chi hội Lưu thông Phân phối thuộc Hiệp hội Dệt may Trung Quốc làm ví dụ, trước mắt đã chọn ra 35 cơ sở xây dựng thương hiệu và 627 thương hiệu may mặc thành công của Trung Quốc. Những DN này đã phát huy vai trò gương mẫu và tích cực dẫn dắt trong quá trình thúc đẩy sản phẩm phát triển theo hướng thương hiệu hóa.

Theo nguyên tắc phát triển chuyên sâu, thị trường dệt may chuyên nghiệp kiên trì con đường phát triển thương hiệu hóa, trong khi những nỗ lực để bồi dưỡng thương hiệu sản phẩm, quan trọng hơn là thiết lập một hệ thống phát triển thương hiệu ba trong một của các thương hiệu khu vực, thương hiệu thị trường và thương hiệu sản phẩm, và chủ động hội nhập vào việc xây dựng thương hiệu thành phố, điều này không chỉ là cần thiết để tối đa hóa hiệu quả và giá trị thương hiệu, mà cũng là đáp ứng đầy đủ nhu cầu về cuộc sống tốt đẹp của người dân.

Xây dựng một thị trường mới xanh hóa

Tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường là những chính sách quốc gia cơ bản của Trung Quốc. Xét từ quan điểm của thị trường dệt may chuyên nghiệp, việc điều chỉnh cấu trúc và nâng cấp chức năng của các thành phố trong những năm gần đây, đã đặt ra những yêu cầu cao hơn cho thị trường dệt may chuyên nghiệp, phát triển xanh là nhu cầu khách quan trong trạng thái bình thường mới và là sự lựa chọn tất nhiên đối với sự phát triển bền vững của thị trường chuyên nghiệp.
Trung tâm Thời trang Quốc tế Hồng Miên Quảng Châu, là DN thương mại đầu tiên thông qua việc kiểm tra sản xuất sạch và được chấp nhận của thành phố Quảng Châu, DN này cùng với Trung tâm Thời trang White Horse Quảng Châu đã đạt được chứng nhận IS014000 của Hệ thống Quản lý Môi trường, trở thành đội tiên phong cho sự phát triển xanh của thị trường chuyên nghiệp.

Ngoài ra, trong những năm gần đây, thị trường hàng dệt may chuyên nghiệp trên cả nước đã liên tục tăng kỷ luật ngành, triển khai rất nhiều việc, trong đó bao gồm việc thực hiện chế độ đổi trả hàng trong 7 ngày cho người tiêu dùng, xây dựng hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ, thiết lập một loạt các biện pháp như hệ thống “danh sách đen” cho những người bán không đáng tin cậy và một cơ chế kỷ luật, đã phát huy vai trò quan trọng trong việc cải thiện mức độ phát triển thị trường chuyên nghiệp và tạo ra hình ảnh chất lượng của thị trường chuyên nghiệp, phát triển xanh hóa ngày càng trở thành một lợi thế cạnh tranh chính trong thị trường chuyên nghiệp.

Quốc tế hóa tìm kiếm không gian thị trường mới

Trong hội nhập kinh tế toàn cầu và tình hình chuyển dịch sản xuất của ngành dệt may quốc tế, thị trường chuyên nghiệp thông qua việc “dẫn nhập vào và chuyển hướng ra ngoài”, tiếp tục tăng cường giao lưu và hợp tác quốc tế, bao gồm việc mở rộng các kênh kinh doanh nước ngoài, xây dựng nền tảng cho sự phát triển của thương mại trong và ngoài nước, giới thiệu những khái niệm quản lý tiên tiến, thương hiệu và tài năng… của nước ngoài.

Trong việc tìm kiếm không gian phát triển quốc tế hóa, Trung tâm Hàng hóa Nghĩa Ô của tỉnh Chiết Giang, với một lợi thế khu vực mạnh mẽ và khả năng tích hợp các nguồn lực, đã tạo ra các mạng lưới cung cấp và các kênh phân phối quốc tế “mua toàn cầu, bán toàn cầu”; Trung tâm Thời trang Quốc tế Hồng Miên Quảng Châu triển khai hợp tác sản xuất thời trang với Ý và Hàn Quốc, cùng nhau đưa ra mô hình đổi mới quốc tế hóa HIVE – SHOWROOM, thông qua việc dẫn nhập các nguồn tài nguyên thương hiệu và nhà thiết kế ưu tú ở nước ngoài, để tăng cường tính nhạy cảm của các thương hiệu trong nước đối với xu hướng thời trang và thiết kế tiên tiến.

Trong tương lai, sự phát triển quốc tế hóa của thị trường dệt may chuyên nghiệp sẽ tiếp tục lấy các nước dọc theo “một vành đai, một con đường” làm trọng tâm, thông qua các hình thức: xây dựng mới, sáp nhập và mua lại, góp vốn, hợp tác…, xây dựng hệ thống mạng lưới tiếp thị, dịch vụ hậu mãi và dịch vụ hậu cần… ở nước ngoài, để thúc đẩy các kênh phân phối trong nước vươn ra nước ngoài; tích cực tạo ra khu vực điển hình về thương mại điện tử xuyên biên giới, tập trung bồi dưỡng một số thị trường chuyên nghiệp kết hợp kinh doanh trong nước và nước ngoài, mô hình kinh doanh đạt chuẩn quốc tế, thực hiện các dịch vụ tích hợp: triển lãm, thương mại, dịch vụ hậu cần, kho bãi, thủ tục hải quan… Có thể thấy rằng, việc phát triển quốc tế hóa là cách duy nhất để thị trường chuyên nghiệp đạt được sự phát triển thương hiệu hóa, thông minh hóa và chuyên nghiệp hóa.

Không khó để thấy được, sự phát triển của: chuyên sâu hóa, chuyên nghiệp hóa, thông minh hóa, thương hiệu hóa, xanh hóa và quốc tế hóa có sự liên quan với nhau, tự kết thành hệ thống, không chỉ là những nỗ lực để giải quyết sự mất cân bằng và chưa đầy đủ trong quá trình phát triển thị trường chuyên nghiệp hóa của một kỷ nguyên mới, còn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cần thiết cho một cuộc sống tốt hơn của dân chúng, nhưng cũng sẽ trở thành mục tiêu và phương hướng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả, tăng cường tính hệ thống và tính phối hợp phát triển của việc chuyển đổi và nâng cấp thị trường chuyên nghiệp.

Nguồn: Báo Dệt may Trung Quốc