Kết quả khảo sát: Tình hình doanh nghiệp & người lao động trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Cuộc khảo sát nhanh về tình hình việc làm, thu nhập của người lao động và tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát từ tháng 5/2021 do Ban nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ) phối hợp với Báo Điện tử VnExpress tiến hành. Cuộc khảo sát này có mục đích (i) chụp nhanh thực trạng tác động của Covid-19 đến việc làm và thu nhập của người lao động, (ii) tìm hiểu thực tế về khả năng tích lũy, nhìn rõ nguồn hỗ trợ đối với người lao động (iii) nắm bắt tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, (iv) tìm hiểu thực tế về sức khỏe tài chính, khó khăn của doanh nghiệp và (v) những mong muốn về chính sách hỗ trợ từ phía doanh nghiệp, người lao động. Trên cơ sở đó, tổng hợp các kiến nghị của người lao động và doanh nghiệp góp phần giúp Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương, các nhà hoạch định chính sách thấy rõ thực tiễn, hiện trạng liên quan để xây dựng chính sách phù hợp, hiệu quả.                    

Thời gian thực hiện:                                         
-  Khảo sát người lao động: 01-08/08/2021
-  Khảo sát doanh nghiệp: 12-22/08/2021
                             
Phạm vi khảo sát: trên toàn lãnh thổ Việt Nam
Cách thức thực hiện: theo hình thức trực tuyến trên trang điện tử của VnExpress Số người trả lời:
                     
-  Khảo sát người lao động: hơn 70.000 người, sau khi số liệu được xử lý làm sạch, kiểm tra sự trùng lặp thì số liệu thu được là 69.132 người.
                    
-  Khảo sát doanh nghiệp: gần 22.700 đại diện doanh nghiệp/hộ kinh doanh; sau khi số liệu được xử lý làm sạch, kiểm tra sự trùng lặp thì số liệu thu được là 21.517 doanh nghiệp/hộ kinh doanh. Trong báo cáo này doanh nghiệp/hộ kinh doanh được gọi tắt là doanh nghiệp. 

Nội dung chính bao gồm:
- Kết quả khảo sát việc làm và thu nhập của người lao động
- Kết quả khảo sát sức khỏe tài chính của doanh nghiệp

Nội dung báo cáo chi tiết, vui lòng xem tại: LINK