HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ BÔNG ÚC: HOÃN LẠI DO COVID

Thân gửi Quý Hội Viên,

Do tình hình Covid phức tạp Brisbane, Austrailia, buổi hội thảo trực tuyến về Bông Úc tổ chức ngày 30-03-2021 sẽ không được diễn ra theo kế hoạch.

Ban tổ chức và VCOSA xin thông báo đên Quý Hội Viên. Chúng tôi sẽ cập nhật lại ngày hội thảo mới khi nhận được thông tin từ Ban tổ chức

Trân trọng,

VCOSA