Giá bông trên thị trường quốc tế

Giá xơ bông rõ ràng đã hồi phục trên thị trường quốc tế do đó đã kích hoạt nhu cầu bổ sung hàng dự trữ vì sản xuất dệt may cũng đang phục hồi cùng một thời điểm. Giá bông New York đã trở lại mức cao nhất trong 3 tháng và giá bông đang tiếp tục tăng ở Ấn Độ, bất kể sự tăng giá của đồng Rupee.

Bông kỳ hạn đã tiếp tục tăng trong tuần cuối cùng tại New York, do đó xác nhận xu hướng tăng mới của thị trường quốc tế.

Hợp đồng gần đây đã tăng 1,08 cent mỗi lb tương đương 1,4%, sau khi tăng 3,6 cent sau 4 tuần, tương đương 4,9%.

Hợp đồng tương tự tháng 5 đã đạt mức thấp 71,11 cent vào ngày 12 tháng 2 trước khi tăng thêm 5,47 cent tương đương 7,7% cho đến thứ Sáu tuần trước.

Với mức 76,58 cent vào cuối tuần, hợp đồng tháng 5 đã thực sự trở lại mức cao nhất trong 3 tháng.

Sản xuất ngán ngẩm ...

 Các nguyên tắc cơ bản thị trường không hỗ trợ sự phục hồi bông, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) liên tục dự báo tồn kho cao hơn vào cuối mùa.

Mặt khác, sản xuất bông rõ ràng gây thất vọng ở các nước chủ chốt, như Ấn Độ hay Pakistan, trong khi Trung Quốc cần nhập khẩu số lượng lớn sau khi dự trữ nhà nước đã giảm đáng kể.

Mức độ nhu cầu bông của Trung Quốc là yếu tố chính trên thị trường, như đã thấy trong quá khứ.

Với các cuộc đàm phán thương mại giữa Bắc Kinh và Washington dường như còn lâu mới hoàn thành, Trung Quốc vẫn duy trì mức thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu bông của Mỹ.

Người mua Trung Quốc dường như đang chuyển sang Brazil, Úc và chủ yếu là Ấn Độ.

… nhu cầu phục hồi

Do đó, giá bông đang tăng mạnh ở Ấn Độ, nhưng chủ yếu là do vụ bông năm nay thất thu, do điều kiện khô hạn ở các bang chính trồng bông.

Với đồng Rupee hiện đang hồi phục, xuất khẩu xơ bông và sợi bông của Ấn Độ có thể bị ảnh hưởng tiêu cực trong giai đoạn tới và nhu cầu về bông do đó có thể giảm và gây áp lực lên giá.

Mặt khác, sự phục hồi giá hiện tại có thể đã kích hoạt nhu cầu bổ sung dự trữ.

Sau khi sản xuất và mức tiêu thụ dệt may suy giảm trên thị trường quốc tế, sự phục hồi bông New York cũng có thể đồng nghĩa với sự phục hồi của mức tồn kho với kết quả là giá xơ bông và sợi bông tăng.

Nguồn: Emergingtextiles