Gần 80 Học viên từ các Doanh nghiệp trên cả nước tham gia chương trình đào tạo "CẢI TIẾN NĂNG SUẤT - TINH GIẢN GỌN NHẸ (LEAN) - DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH SỢI – DỆT" do VCOSA phối hợp với IDH và USAID tổ chức

Ngành sợi, dệt Việt Nam những năm gần đây đã áp dụng tốt nhiều phương pháp nhằm cải tiến năng suất, chất lượng mặc dù vậy so với khu vực và thế giới, năng suất nói chung và năng suất lao động nói riêng vẫn còn khoảng cách. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp dệt may của Việt Nam đã áp dụng sản xuất tinh gọn – Lean Manufacturing (gọi tắt là LEAN) như một giải pháp nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và được xem là hoạt động tạo giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. LEAN là một nhóm công cụ và phương pháp, hiện đang được áp dụng ngày càng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nhằm loại bỏ lãng phí và những bất hợp lý trong quy trình sản xuất, để có chi phí thấp hơn và tính cạnh tranh cao hơn cho nhà sản xuất. Cụ thể, LEAN giúp tăng năng suất lao động, giảm tỷ lệ hàng lỗi, giảm giờ làm trong một ngày, tăng thu nhập, giảm chi phí sản xuất…

Nhằm mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến năng suất, được sự hỗ trợ của Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH, The Sustainable Trade Initiative), Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA) sẽ tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu về CẢI TIẾN NĂNG SUẤT - TINH GIẢN GỌN NHẸ DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH SỢI – DỆT tại Thái Bình từ ngày 11/3 đến 13/3/2020 và Tp. Hồ Chí Minh, từ ngày 16/3 đến 18/3/2020.

Chương trình đào tạo kéo dài 3 ngày bao gồm lý thuyết và thực hành tại nhà máy sợi-dệt với sự tham gia của chuyên gia đào tạo và tư vấn về triển khai LEAN trong sản xuất sợi-dệt. Nội dung khóa đào tạo bao gồm (1) đại cương sản xuất LEAN, (2) định hướng áp dụng LEAN, (3) các công cụ cải tiến năng suất, (4) quản trị sự thay đổi,…

1/ Tại Thái Bình :

 

 

- Đại diện VCOSA phát biểu tuyên bố khai mạc kháo đào tạo "CẢI TIẾN NĂNG SUẤT - TINH GIẢN GỌN NHẸ (LEAN)"

 

 

- Khóa đào tạo diễn ra thành công tốt đẹp. Bài giảng được thiết kế linh động giữa lý thuyết (Đại cương về sản xuất Lean, Các công cụ cải tiến nâng cao năng lực sản xuất, Lãnh đạo Lean và Văn hóa Lean, ...) và thực hành (Mô phỏng minh họa cho lợi ích của Lean, ...). Các giảng viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, kiến thức sâu rộng, tâm huyết với các bài trình bày. Các học viên vô cùng tích cực tham gia đóng góp, trao đổi ý kiến, xây dựng bài với các chuyên gia.

 

 

 

- Ban tổ chức và  giảng viên chụp ảnh cùng Một số học viên xuất sắc của Khóa đào tạo

 

2/ Tại Thành phố Hồ Chí Minh :

 

- Đại diện VCOSA phát biểu tuyên bố khai mạc kháo đào tạo "CẢI TIẾN NĂNG SUẤT - TINH GIẢN GỌN NHẸ (LEAN)"

 

 

 

- Khóa đào tạo được thiết kế song song giữa lý thuyết và thực hành. Sau khi học lý thuyết, các học viên được chia nhóm và tham gia các bài tập thảo luận do Giảng viên đưa ra. Các buổi thảo luận diễn ra vô cùng sôi nổi, nhiều ý kiến được nêu ra giúp các học viên nắm chắc kiến thức đã được học.

 

 

 

 

 

 

- Đại diện VCOSA và các giảng viên chụp hình lưu niệm cùng Một số học viên tiêu biểu, đồng thời tuyên bố kết thúc chương trình.

 

 

----