Web VYP ECV 8th 2022

Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức

Được sự hợp tác và hỗ trợ của Hiệp hội Bông Quốc tế (ICA) và Hiệp hội Bông Quốc tế Mỹ (CCI), Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA) trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham dự chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters”. Sự kiện đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, thời gian từ ngày 09/12 đến 10/12/2019 và tại Thái Bình, thời gian từ ngày 12/12 đến 13/12/2019.

Chương trình đào tạo kéo dài gần 2 ngày có sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu về bông đến từ ICA và CCI. Đây là khóa đào tạo chuyên sâu về (1) chất lượng bông, (2) thương mại bông, (3) kiến thức về các quy định, điều lệ trong hợp đồng mua bán bông theo mẫu ICA Liverpool, (4) các vấn đề tranh chấp, khiếu nại, (5) hòa giải, (6) quy trình trọng tài và thủ tục kháng cáo, (7) thực thi phán quyết đồng thời cũng là khóa đào tạo cấp chứng chỉ đầu tiên tại Việt Nam của ICA và CCI. Tham dự khóa đào tạo và vượt qua kỳ thi ngay sau chương trình, các học viên sẽ được nhận chứng chỉ được công nhận quốc tế do ICA và CCI cấp.

1/ Tại Thành phố Hồ Chí Minh :

– Đại diện VCOSA, CCI, ICA lần lượt phát biểu tuyên bố khai mạc kháo đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters 2019″

Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức
Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức
Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức

– Khóa đào tạo diễn ra thành công tốt đẹp. Bài giảng được thiết kế linh động giữa lý thuyết (chất lượng bông, hợp đồng, tranh chấp, …) và thực hành (nhận biết độ dài xơ bông, …). Các giảng viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, kiến thức sâu rộng, tâm huyết với các bài trình bày. Các học viên vô cùng tích cực tham gia đóng góp, trao đổi ý kiến, xây dựng bài với các chuyên gia.

Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức
Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức
Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức
Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức
Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức
Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức
Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức
Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức
Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức

Sau khóa đào tạo, 100% học viên vượt qua bài kiểm tra đánh giá và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo.

Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức

2/ Tại Thành phố Thái Bình :

Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức
Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức
Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức
Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức
Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức
Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức
Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức
Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức
Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức
Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức
Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức
Gần 30 Học viên từ các Doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo “Chất lượng có ý nghĩa quan trọng – Quality Matters” do VCOSA phối hợp với ICA và CCI tổ chức

******

Hiệp hội sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và hy vọng nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tham gia của Quý Hội viên trong những hoạt động và sự kiện sắp tới do VCOSA tổ chức.

Nguồn: VCOSA

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads