Texfuture 2023 CCI - 2023

Thị trường khác

Thứ Tư, 26/06/2019

vui lòng tham khảo nội dung tiếng Anh tại http://vcosa.org.vn/en/magazine/pakistan-yarn-prices-domestic-and-export-markets-17/

Thứ Năm, 20/06/2019

Vui lòng tham khảo nội dung tiếng Anh tại http://vcosa.org.vn/en/magazine/pakistan-yarn-prices-domestic-and-export-markets-16/

Thứ Ba, 04/06/2019

Vui lòng tham khảo nội dung tiếng Anh tại http://vcosa.org.vn/en/magazine/bangladesh-yarn-prices-domestic-markets-3/

Thứ Tư, 29/05/2019

Vui lòng tham khảo nội dung đính kèm tại http://vcosa.org.vn/en/magazine/pakistan-yarn-prices-domestic-and-export-markets-15/

Thứ Tư, 15/05/2019

Vui lòng tham khảo nội dung tiếng Anh tại http://vcosa.org.vn/en/magazine/pakistan-yarn-prices-domestic-and-export-markets-13/

Thứ Tư, 08/05/2019

Vui lòng tham khảo nội dung tiếng Anh tại http://vcosa.org.vn/en/magazine/pakistan-yarn-prices-domestic-and-export-markets-12/

Thứ Sáu, 26/04/2019

Giá sợi bông ngừng giảm ở Bangladesh, phù hợp với việc giá bông tăng trở lại trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, việc nhập khẩu sợi bông tăng đột biến đang gây áp lực cho các nhà kéo sợi trong nước với khả năng giá sợi tăng. Giá sợi bông hầu hết ngừng giảm …

Thứ Tư, 24/04/2019

Vui lòng tham khảo nội dung tiếng Anh tại http://vcosa.org.vn/en/magazine/pakistan-yarn-prices-domestic-and-export-markets-11/

Thứ Tư, 17/04/2019

Vui lòng tham khảo nội dung tiếng Anh tại http://vcosa.org.vn/en/magazine/pakistan-yarn-prices-domestic-and-export-markets-10/

Thứ Tư, 10/04/2019

Vui lòng tham khảo nội dung tiếng Anh tại http://vcosa.org.vn/en/magazine/pakistan-yarn-prices-domestic-and-export-markets-9/