Banner A1.1 Banner A1.0

Bông

Báo cáo hiển thị một cái nhìn tổng quan về Thị Trường Bông Quốc Tế (New York, Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan). Báo cáo cập nhật, phân tích chi tiết và so sánh giá Bông.Các thông tin cơ bản của thị trường Bông (sản lượng, tiêu thụ, thương mại và tồn kho) được cập nhật từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).

Thứ Năm, 08/04/2021

Textile Raw Material Price 2021-04-08

Thứ Tư, 07/04/2021

Giá nguyên vật liệu dệt may 07-04-2021

Thứ Hai, 05/04/2021

Textile Raw Material Price 2021-04-05

Thứ Sáu, 02/04/2021

Textile Raw Material Price 2021-04-02

Thứ Tư, 31/03/2021

Textile Raw Material Price 2021-03-31

Thứ Ba, 30/03/2021

Textile Raw Material Price 2021-03-30

Chủ Nhật, 28/03/2021

Textile Raw Material Price 2021-03-28

Thứ Sáu, 26/03/2021

Textile Raw Material Price 2021-03-26

Thứ Năm, 25/03/2021

Textile Raw Material Price 25-03-2021

Thứ Hai, 22/03/2021

Textile Raw Material Price 21-03-2021