For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: VTG A1: CCIxVITAS

Bông

Báo cáo hiển thị một cái nhìn tổng quan về Thị Trường Bông Quốc Tế (New York, Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan). Báo cáo cập nhật, phân tích chi tiết và so sánh giá Bông.Các thông tin cơ bản của thị trường Bông (sản lượng, tiêu thụ, thương mại và tồn kho) được cập nhật từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).

Thứ Ba, 22/02/2022

Xu hướng giá Theo dữ liệu của SunSirs, giá xơ bông 3128B vào ngày 21 khoảng 22.810 RMB/tấn, tăng 0,10% so với đầu tháng. Đánh giá phân tích Vào ngày 21, giá trung bình của chỉ số giá bông trong nước 3128B là 22.783 RMB/tấn, giảm 39 RMB/tấn so với cuối tuần trước. Vào ngày …

Thứ Năm, 08/04/2021

Textile Raw Material Price 2021-04-08

Thứ Tư, 07/04/2021

Giá nguyên vật liệu dệt may 07-04-2021

Thứ Hai, 05/04/2021

Textile Raw Material Price 2021-04-05

Thứ Sáu, 02/04/2021

Textile Raw Material Price 2021-04-02

Thứ Tư, 31/03/2021

Textile Raw Material Price 2021-03-31

Thứ Ba, 30/03/2021

Textile Raw Material Price 2021-03-30

Chủ Nhật, 28/03/2021

Textile Raw Material Price 2021-03-28

Thứ Sáu, 26/03/2021

Textile Raw Material Price 2021-03-26

Thứ Năm, 25/03/2021

Textile Raw Material Price 25-03-2021