Banner A1.1 Banner A1.0

Báo cáo tuần

Thứ Hai, 10/01/2022

1. GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG A. Tình hình nhập khẩu NPL dệt may tuần từ ngày 28/12/2021 ~ 05/01/2022 B. Giá cả thị trường tuần 03/01 ~ 07/01/2022 2. BIẾN ĐỘNG GIÁ 3. TIN THỊ TRƯỜNG Giá: Ngày 5/1, giá sợi bông 32S ở mức 30.166 nhân dân tệ/tấn, bằng với giá cuối tuần trước. …