Doanh nghiệp xuất khẩu sang EU: Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Theo thông báo từ Liên minh châu Âu (EU), từ ngày 1/1/2019, doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU sẽ phải tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa mới được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập GSP C/O form A (REX). Phía EU cho Việt Nam thời gian chuyển tiếp 12 tháng và được gia hạn thêm 6 tháng, tức là quy định này có hiệu lực từ tháng 6/2020.

Đây là yêu cầu bắt buộc của EU đối với một số nước, trong đó có Việt Nam. Cơ chế này đem lại nhiều lợi ích trong việc giảm thiểu thời gian, chi phí giao dịch, chủ động trong phát hành hóa đơn thương mại và giúp doanh nghiệp nắm bắt những cam kết về quy tắc xuất xứ trong các FTA...

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu này, ngày 30/10/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 38/2018/TT-BCT quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của EU, Na Uy, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 14/12/2018.

Ngày 6/11/2018, Bộ Công Thương cũng ban hành Quyết định số 4173/QĐ-BCT ủy quyền Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp mã số REX cho doanh nghiệp.

Theo số liệu thống kê của Bộ Công thương, cả nước hiện có 2.700 doanh nghiệp đang xuất khẩu sang EU được hưởng ưu đãi GSP. Vì vậy, việc doanh nghiệp bắt buộc phải tự chứng nhận xuất xứ khi xuất khẩu sang EU khá gấp. Tuy nhiên, đây không phải là việc quá khó khăn bởi thực tế hiện nay nếu muốn xuất khẩu sang EU, doanh nghiệp vẫn phải xin C/O ở Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Công Thương. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã biết cách làm thế nào đáp ứng tiêu chí về xuất xứ hàng hóa để được hưởng ưu đãi GSP.

Việc các doanh nghiệp trở thành nhà xuất khẩu tự chứng nhận thể hiện sự tin tưởng của các cơ quan của Chính phủ khi trao quyền cho các doanh nghiệp, phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các FTA.

Nguồn : Bộ Công Thương