Covid-19: xác định lại tính bền vững trong ngành may mặc

Các nhà sản xuất trang phục đã đầu tư rất nhiều tiền vào các công nghệ bền vững trong giai đoạn tiền Covid. Tuy nhiên, bây giờ nhiều nhà sản xuất đã chuyển sang tập trung vào sản xuất hàng hóa có chi phí thấp hơn khi các nhà bán lẻ và thương hiệu bắt đầu yêu cầu giảm giá theo giá thỏa thuận cho đơn đặt hàng mới của họ. Họ thậm chí còn đe dọa hủy đơn hàng khiến hàng triệu việc làm gặp rủi ro. Do đó, cần phải xác định lại tính bền vững trong ngành công nghiệp thời trang trong thế giới đại dịch sau Covid-19.

 

Đưa ra các nguyên nhân xã hội trong kinh doanh cốt lõi

Sau Covid-19, các nhà sản xuất sẽ phải tích hợp các cân nhắc về môi trường, xã hội và mua hàng vào thực tiễn kinh doanh cốt lõi của họ bên cạnh những cải tiến mới về tính bền vững. Họ cũng sẽ phải bảo vệ quyền và sinh kế của người lao động. Một cách khác mà các nhà sản xuất có thể xác định lại tính bền vững là bằng cách hình thành sự hợp tác và hợp tác công bằng hơn trên tất cả các phần của chuỗi giá trị.

Doanh nghiệp nên giải quyết các thách thức hàng tồn kho ngay lập tức bằng cách tận dụng số hóa, mô hình kinh doanh sáng tạo và giải pháp đầu cuối - với tính minh bạch đóng trò trung tâm - để đánh giá và chứng minh tác động tích cực về môi trường và xã hội cho các bên liên quan.

Điều chỉnh lại mô hình kinh doanh

Hệ thống hiện tại của việc đặt các đơn đặt hàng mới cho phép khách hàng thay đổi các mục đã đặt hàng của họ hoặc từ bỏ hợp đồng bất cứ lúc nào, mà không do dự. Nó cũng cho phép họ yêu cầu giảm giá trong trường hợp có bất kỳ lỗi hoặc sai sót. Do đó, các nhà sản xuất hàng may mặc Bangladesh cần phát triển một mô hình kinh doanh mới, điều này sẽ khiến cả hai bên chịu trách nhiệm như nhau trong việc đặt hàng và mua nguyên liệu thô.

 

Một giải pháp lý tưởng sẽ là cho người mua trả tiền cho nguyên liệu tại thời điểm đặt hàng. Các hiệp hội thương mại có thể xây dựng một bộ hướng dẫn bao gồm các điều khoản như không có đơn đặt hàng mà không có LC không thể hủy ngang…

Trong khi duy trì sự bền vững trong kinh doanh, các công ty thời trang không chỉ cần bảo vệ nguồn nhân lực, vốn tài chính và mối quan hệ chuỗi cung ứng mà còn quản lý các đơn đặt hàng và duy trì các mối quan hệ chuỗi cung ứng. Họ cũng cần tham gia vào các cuộc trò chuyện hợp tác và đối thoại tôn trọng với các nhà cung cấp để cùng nhau giải quyết các vấn đề.

Cuối cùng, các nhà sản xuất cần tập trung vào việc tạo ra một thị trường ảo (kinh doanh cho người tiêu dùng  như Amazon, eBay khi hành vi của người tiêu dùng đối với việc muu thay đổi nhanh chóng. Họ cũng cần nhấn mạnh vào sự đa dạng hóa sản phẩm và nâng cấp công nghệ khi nhu cầu đối với hàng hóa quần áo tái chế, không có bông và các mặt hàng sản phẩm bền vững đang tăng lên.

Nguồn: Bộ Công Thương