Các công ty may mặc của Mỹ kêu gọi gia hạn thời hạn cho đạo luật đối tác thương mại lưu vực Caribe

Một nhóm các công ty may mặc của Mỹ gần đây đã kêu gọi Đại diện Thương mại Mỹ, Robert Lighthizer, gia hạn Đạo luật đối tác thương mại Lưu vực Caribe sau ngày 30 tháng 9 nhằm hỗ trợ tích cực hoạt động thương mại giữa 2 bên.

 

Đạo luật dối tác thương mại Lưu vực Caribe cung cấp quyền truy cập miễn thuế và miễn hạn ngạch cho hàng may mặc được sản xuất tại các quốc gia đủ điều kiện, miễn là vải được sản xuất và cắt tại Mỹ. Đạo luật được xây dựng dựa trên một chương trình ưu đãi thương mại lớn hơn, Đạo luật Phục hồi Kinh tế Lưu vực Caribe, có hiệu lực từ năm 1983 và không có ngày hết hạn.

 

Đạo luật này được thực thi cũng đã hỗ trợ nhiều việc làm cho người lao động Mỹ, khuyến khích phát triển kinh tế do khu vực tư nhân d n đầu trong khu vực, bao gồm đầu tư vào nền kinh tế Haiti đã giúp giảm nghèo và thực hiện nâng cao các mục tiêu chính sách đối ngoại quan trọng khác của Mỹ.

Nguồn: Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC)