VCOSA RA MẮT BÁO CÁO THỐNG KÊ CẬP NHẬT NGÀNH BÔNG SỢI - Số tháng 6/2021

VCOSA chính thức ra mắt BÁO CÁO THỐNG KÊ CẬP NHẬT NGÀNH BÔNG SỢI - Số tháng 6/2021

🔹 Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam VCOSA xin trân trọng gửi tới các doanh nghiệp trong lĩnh vực Bông sợi nói riêng và lĩnh vực Dệt may, Xuất nhập khẩu nói chung báo cáo thống kê ngành bông sợi Số tháng 6/2011

🔹 Báo cáo tổng kết bao gồm các nội dung chính:
      ➖ Đặc điểm thị trường bông, xơ, sợi
      ➖ Tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư mới
      ➖ Triển vọng thị trường, giá bông và nguyên liệu năm 2021

➡️ Bản xem thử: https://www.slideshare.net/VietnamCottonandSpin/vcosa-bo-co-thng-k-cp-nht-ngnh-bng-si-thng-62021 

📌 Để nhận phiên bản báo cáo thống kê đầy đủ, vui lòng đăng ký tại: https://bit.ly/3gdi343