VCCI-VBCSD | Officially launch the Programme on Benchmarking and Announcing Sustainable Companies (CSI) 2020

Dear Valued Members,

Vietnam Cotton & Spinning Association (VCOSA) would like to send you information about "Programme on Benchmarking and Announcing Sustainable Companies (CSI) 2020". VCOSA encourages all companies members to join this prestigious program, which introduces and inspires other companies about sustainable business strategies and stories in Vietnam.

In the warmly welcome of business sector to normal life and work after quarantine time, Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), Vietnam Business Council for Sustainable Development (VBCSD) has successfully organized the Kick-off Ceremony for the Programme on Benchmarking and Announcing Sustainable Companies in Vietnam (CSI) 2020 on last May 26. The event has attracted about 70 participants and 1000 viewers for the livestreaming video on VBCSD’s official Youtube channel and fanpage, which could never be achieved without your kind follow and support.

The VBCSD Secretariat would like to sincere thank you and cordially invite you to participate in the CSI 2020 Programme. Attached you may find the Registration form and the Corporate Sustainability Index and Manual Guide version 2020.

Please do not hesitate to contact our supporting lines for further assistance:

Best regards,

---

Attached file: 

1. don-dang-ky-tham-gia-csi-2020

2. huong-dan-bo-chi-so-csi-2020

3. bo-chi-so-csi-2020

4. bo-chi-so-csi-2020_20200520-en

---

 

Programme on Benchmarking and Announcing Sustainable Companies (CSI) 2020

Qua 4 năm triển khai, Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (“Chương trình”) đã thu hút được đông đảo doanh nghiệp (khoảng 1500 doanh nghiệp) hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau trên toàn quốc nộp hồ sơ tham gia. Việc được bình chọn trong danh sách “Doanh nghiệp bền vững” hàng năm của Chương trình chính là một danh hiệu đáng tự hào, là sự ghi nhận của Chính phủ, các Bộ, ban ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, xã hội về các hoạt động của những doanh nghiệp tiên phong có những đóng góp xuất sắc vào sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, danh hiệu này cũng mở ra cho các doanh nghiệp cơ hội nâng cao uy tín, thương hiệu, thu hút nguồn nhân lực, cơ hội kinh doanh mới thông qua việc gia tăng lòng tin của các đối tác, nhà đầu tư và cổ đông, góp phần vào việc phát triển kinh doanh theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định Bộ chỉ số CSI là chỉ tiêu bổ sung hoàn hảo vào Bộ chỉ tiêu Phát triển doanh nghiệp mà Chính phủ công bố hàng năm vào ngày 13/10. Bên cạnh đó, Bộ chỉ số và Chương trình cũng được đưa vào nội dung Nghị quyết 19 (năm 2018) về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Năm 2020, VCCI tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (MOLISA), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) tổ chức "Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2020".

Objectives:

• Honor and award sustainable businesses;
• Enhance the understanding of importance and benefits of sustainable development to businesses, communities and society;
• Promote business towards sustainability;
• Raise sustainability exchanges and cooperation among stakeholders in Vietnam, including the business community, government agencies and civil society organizations;
• Support Vietnamese companies to learn experiences through good global practices of sustainable development and economic integration;
• Scale up CSI among Vietnamese business community.