Trung Quốc phân bổ hạn ngạch 2 triệu tấn bông?

 

Đã có tin đồn từ tuần trước rằng Trung Quốc sẽ phân bổ 2 triệu tấn hạn ngạch thuế quan theo quy mô trượt đối với bông, bao gồm 700 nghìn tấn cho thương mại gia công, 700 nghìn tấn lưu thông trên thị trường và 600 nghìn tấn cho dự trữ quốc gia. Theo các nhà phân tích, nếu thông tin trên là đúng sự thật, với việc mở cửa cho bông nhập khẩu, việc nhập khẩu sẽ có tác động đến bông Trung Quốc, và việc ban hành ngay hạn ngạch 2 triệu tấn bông là không đúng mà phải ban hành bước hạn ngạch. từng bước phù hợp với điều kiện trong nước, điều này sẽ có lợi hơn cho việc bảo hộ sự phát triển của ngành dệt bông trong nước.

Phân bổ hạn ngạch có thể dẫn đến một số lượng lớn bông nước ngoài được thông quan

Theo dữ liệu do CCFGroup theo dõi, đối với các nguồn nhập khẩu chủ yếu (bông Mỹ, bông Brazil và bông Ấn Độ), vẫn có lợi nhuận cho dù mức thuế dưới 1% hoặc thuế theo quy mô trượt giá. Trong những tháng gần đây, nhập khẩu bông đã tăng đáng kể và do hạn ngạch bị thắt chặt nên lượng bông nhập khẩu lớn phải chờ thông quan.

Nếu 2 triệu tấn hạn ngạch thuế quan theo quy mô trượt được phân bổ, bông nhập khẩu sẽ được thông quan mạnh mẽ. Trong niên vụ 2020/21 (từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021), Trung Quốc đã nhập khẩu 1,66 triệu tấn bông, vượt qua tổng lượng nhập khẩu của niên vụ 2019/20. Nếu sử dụng hết hạn ngạch 2 triệu tấn, nhập khẩu niên vụ 2020/21 có thể đạt 3,66 triệu tấn, mức cao mới kể từ vụ 2013/14.

Phân bổ hạn ngạch sẽ có tác động lớn đến bông Trung Quốc

Theo CCFGroup, sản lượng bông của Trung Quốc dự kiến ​​đạt 6,30 triệu tấn trong niên vụ 2020/21, tăng 8,7% so với vụ 2019/20, mức cao mới kể từ vụ 2014/15. Mặc dù tiêu thụ bông có thể đã tăng trong mùa này, nhưng các kho dự trữ cuối vụ cũng ở mức cao, cho thấy nguồn cung bông trong nước dồi dào.

Nếu hạn ngạch bông được phân bổ, chắc chắn nguồn cung sẽ tăng và bông Trung Quốc có giá cao sẽ được thay thế bằng bông nhập khẩu, kéo giá bông Trung Quốc xuống. Hiện đang là thời kỳ gieo sạ đối với cây bông vải trong nước. Giá bông giảm sẽ hạn chế sự nhiệt tình trồng trọt của người trồng, dẫn đến sự cạnh tranh nhiều hơn của cây bông và cây lương thực trên đồng ruộng. Với sự sụt giảm sản lượng bông trong nước, chắc chắn phải tăng nhập khẩu để bù đắp thiếu hụt nguồn cung trong nước. Với vai trò là nguyên liệu dự trữ chiến lược, bông trong nhiều năm qua luôn phát triển tích cực và lành mạnh theo các chính sách lớn của quốc gia. Việc ban hành hạn ngạch thuế quan theo quy mô trượt 2 triệu tấn trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ dẫn đến thiệt hại cho chính sách này. Đồng thời, sau tuyên bố của H&M về Tân Cương, thị trường nội địa hỗ trợ tốt cho bông Tân Cương. Các nhà phân tích tự hỏi mục đích của việc phân bổ hạn ngạch bông vào thời điểm này là gì.

Nguồn: textileexcellence