Number / Symbol Date Short Content
Việt Nam - EU (EVFTA) Báo cáo Hồ sơ thị trường các nước châu Âu
Việt Nam - EU (EVFTA) Tóm lược chung về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA)
Việt Nam - EU (EVFTA) EVFTA và ngành dệt may, giày dép Việt Nam
Việt Nam - EU (EVFTA) EVFTA - Sổ tay cho Doanh nghiệp Việt Nam
Việt Nam - EU (EVFTA) Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA): Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam
CPTPP Nhật Bản miễn thuế ngay hàng may mặc, giày dép, thủy sản Việt Nam trong CPTPP
CPTPP Thị trường nào đáng quan tâm nhất trong khối CPTPP?
CPTPP Ngành dệt may đang đứng trước nguy cơ không tận dụng được ưu đãi thuế quan từ Hiệp định Đối tác tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) khi không giải quyết được nguồn nguyên liệu tại chỗ. Trong khi đó, vai trò hoạch định ngành này vẫn bị Chính phủ và các địa phương bỏ lửng.
CPTPP Cẩm nang “Tóm lược Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)”
CPTPP Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019-2022
CPTPP Bộ Công thương ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
CPTPP Các nguồn tham khảo thông tin về Hiệp định CPTPP
CPTPP Văn kiện Hiệp định CPTPP và các Tóm tắt
ASEAN - Úc / New Zealand (AANZFTA) Hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Úc
ASEAN - Úc / New Zealand (AANZFTA) Một số qui định đối với hàng hoá nhập khẩu vào Úc
Việt Nam - Nhật Bản (EPA) Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023
ASEAN - Úc / New Zealand (AANZFTA) Hồ sơ thị trường New Zealand
Việt Nam - Nhật Bản (EPA) Tóm tắt cam kết của Việt Nam trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Nhật Bản (EPA)
ASEAN - Úc / New Zealand (AANZFTA) Hồ sơ thị trường Australia
Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU) Hồ sơ thị trường Nga