Sản lượng bông thu hoạch tại Pakistan sụt giảm 35,67%, theo Hiệp hội bông Ginners Pakistan

 

Theo một cuộc khảo sát của Hiệp hội bông Ginners Pakistan, cho đến ngày 15 tháng 12 năm 2020 sản lượng bông của Pakistan giảm 2,8 triệu kiện. Trong 15 ngày đầu tháng 2 năm 2021, cả nước đã sản xuất được 5 triệu kiện, thấp hơn 35,67% so với hơn 7 triệu kiện được sản xuất trước ngày 15 tháng 12 năm ngoái. Trong thời gian đó, việc thu mua bông tại các nhà máy dệt địa phương đã giảm 35,06% xuống còn 4 triệu kiện. Các công ty trúng thầu tổng cộng hơn 800.000 kiện, ít hơn 35,06% so với hơn 1,2 triệu kiện năm ngoái. Trong thời gian này, tỉnh Punjab đã sản xuất 2,9 triệu kiện bông, ít hơn 1,4 triệu so với sản lượng 4,4 triệu kiện của năm ngoái. Tỉnh Sindh đã sản xuất 2,8 triệu kiện, ít hơn 1,3 triệu kiện so với sản lượng những năm trước.

Ông Naseem Usman, Chủ tịch Diễn đàn các nhà môi giới bông Karachi cho biết, do lĩnh vực dệt may của Pakistan đang hoạt động hết năng suất trong năm nay, nhu cầu bông dự kiến sẽ vượt trên 10 triệu kiện. Ông dự đoán rằng Pakistan sẽ sản xuất 6 triệu kiện và nhập khẩu 6 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy trong nước.

Nguồn: https://textilefocus.com/pakistan-sees-35-67-decrease-cotton-collection-pakistan-cotton-ginners-association/