HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO VỀ BÔNG ÚC

Thân gửi Quý Doanh nghiệp Hội viên,

Buổi hội thảo trực tuyến về Bông Úc sẽ được tổ chức lại vào ngày 20-04-2021 sau khi bị hoãn do tình hình Covid tại Úc.

VCOSA xin trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp Hội viên tham dự buổi hội thảo theo link đăng ký bên dưới.

Trân trọng,

VCOSA