Vì mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất vải - theo tinh thần của Quyết định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mời DN tham gia HỘI THẢO BÔNG BRAZIL kết hợp HỌP MẶT DN SỢI & TẤT NIÊN 2020

Thời gian: 09:00 – 12:30, thứ Ba, ngày 26/01/2021 Địa điểm: Phòng họp Trà Lý - KS Petro Thái Bình (s...

Mời tham dự các triển lãm quốc tế trực tuyến miễn phí tại Algeria năm 2021

Thương vụ Việt Nam tại Algeria xin gửi doanh nghiệp Danh sách các hội chợ, triển lãm quốc tế trực tu...

Sign up to receive our
Newsletter

Get quarterly updates
about news and events from VCOSA

Your email address will be used accordingly Privacy Policy ours..