Vì mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất vải - theo tinh thần của Quyết định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

[VCOSA] Sự kiện kỹ thuật dành cho các doanh nghiệp sợi Việt: Quy tụ các chuyên gia hàng đầu, hàng loạt vấn đề được tháo gỡ

Chiều ngày 28.04.2021, 14H00 theo giờ Việt Nam, sự kiện trực tuyến kỹ thuật mang tên “CẢI TIẾN QUẢN ...

[VCOSA] THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN “CHUYỂN ĐỔI QUẢN LÝ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY SỢI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ”

Được sự hợp tác và hỗ trợ của Hiệp hội Bông Mỹ (CCI), Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA) trân trọng ...

Sign up to receive our
Newsletter

Get quarterly updates
about news and events from VCOSA

Your email address will be used accordingly Privacy Policy ours..